ISTRABENZ, holdinška družba

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.05.2019 - 13:00
Naslov: 
v dvorani Galea Batana, Grand Hotel Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2018 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice, Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.