Petrol

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
18.04.2019 - 10:00
Naslov: 
v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička (18 EUR bruto na delnico) in podelitev razrešnice, Imenovanje revizorja za leto 2019, 2020 in 2021, Sprememba statuta, Spremembe plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.