Intereuropa, Globalni logistični servis - nasprotni predlog Društva MDS za delitev dividende v višini 14 centov za redno in 15 centov za prednostno delnico.

NatisniNatisni
INI-547/20

INTEREUROPA, d.d., Koper

Prejet nasprotni predlog za 34. skupščino delničarjev

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, objavlja naslednje sporočilo:

V zvezi s 34. redno skupščino delničarjev družbe Intereuropa d.d., ki bo 27. 8. 2020 ob 15.00 uri na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, je družba dne 31. 7. 2020 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ki je podal nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.1. pod točko 2 dnevnega reda »Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, sklepanje o podelitvi razrešnice ter seznanitev s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d.”.

Vsebina nasprotnega predloga je razvidna v priponki.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d.d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 03.08.2020
Pripeti dokumenti:  nasprotni predlog
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.