Napad na Cinkarno Celje

NatisniNatisni

Medij: Mladina (8 dni na teden) Avtorji: Borut Mekina Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 08. jun.. 2018 Stran: 7

Zakaj želijo uspešno podjetje, ki je v lasti slovenskega pokojninskega sklada, prodati ameriškemu pokojninskemu skladu? 

KKR je investicijsko podjetje, ki plemeniti denar nekaterih ameriških pokojninskih skladov. Največ kapitala je dobilo sredi osemdesetih let, ko je sklenilo partnerstvo s pokojninskim skladom javnih uslužbencev ameriške države Oregon, leta 2011 pa so mu življenjske prihranke, skupaj približno tri milijarde evrov, v upravljanje zaupali učitelji iz Teksasa. Naloga KKR je, da plemeniti pokojninske prihranke svojih varovancev. Tako je sklad v sodelovanju s svetovalnim podjetjem bratov Martens, ki ju v Sloveniji poznamo po preprodaji Heliosa, objavil prevzemno ponudbo za nakup delnic Cinkarne Celje. Za delnico ponuja 220 evrov.

Cinkarna Celje je največje celjsko podjetje z 900 zaposlenimi. Najpomembnejši lastnik je država. SDH ima v njej 11-odstotni delež, slaba banka 13 odstotkov, Modra zavarovalnica pa 20. V lastništvo Cinkarne je država vstopila, podobno kot pri Heliosu, zaradi stečajev cerkvenih holdingov. Sicer pa je Cinkarna, družba s 145-letno tradicijo, ki se ukvarja predvsem s proizvodnjo titanovega dioksida, žveplove kisline in predelavo cinka, vedno poslovala pozitivno. Ne samo pozitivno, ampak zelo dobro. Lansko leto je končala z 28 milijoni evrov čistega poslovnega izida. Podjetje kake strašne, nove menedžerske modrosti ne potrebuje, ni ga treba »prestrukturirati«.

Zadnjega pol leta, razkriva vpogled v delniško knjigo, KKR Cinkarno prevzema na prikrit in sporen način. Z dobro premišljenimi nakupi in prodajami je vzdrževal razmeroma nizko ceno delnic in jih hkrati pridobival prek anonimnih, fiduciarnih računov. Številni - Levica, Društvo malih delničarjev Slovenije - so prejšnji teden dvignili glas, opozorili, daje Cinkarna tik pred Heliosovim scenarijem. Spomnimo se - brata
Martens sta Helios pred leti novemu, japonskemu lastniku preprodala za trikrat višjo ceno od nakupne, število zaposlenih pa pred tem zmanjšala za približno 30 odstotkov. Tudi sedaj jima je napad na novo tarčo uspel predvsem zaradi odločitev slovenskih paradržavnih ustanov. Zadnji mesec je največ delnic, za približno tri milijone evrov, prodala predvsem DUTB.

V DUTB na vse skupaj gledajo izredno ozko. Na vprašanje, zakaj ta prodaja, so odgovorili, daje s strategijo pač določeno, da mora družba do leta 2022 odprodati premoženje, ki je bilo preneseno nanjo, torej tudi delež, ki ga ima v Cinkarni Celj e.»Glede na to, da se likvidnost podjetja izboljšuje, D UTB ocenjuje, da so razmere in cena na trgu ustrezne, zato seje odločila, da bo del delnic prodala na trgu,« so odgovorili. Kako poslovno nespametna je ta odločitev, mora biti razvidno že na prvi pogled. Če bi tri državne institucije, DUTB, SDH in Modra zavarovalnica, ustanovile konzorcij, bi delnice gotovo lahko prodale po še višji ceni.

Toda pri tem ne smemo spregledati širše slike. Slovenski upokojenci imajo podoben interes kot ameriški. V Cinkarni Celje že imamo »svoj« pokojninski sklad, to je Modra zavarovalnica. Zakaj zdaj država uspešno slovensko podjetje, ki je eden od porokov za prihodnja izplačila našim upokojencem, prodaja ameriškemu pokojninskemu skladu?

A zelo verjetno v DUTB ali SDH niso »neumni«, ampak so se prilagodili specifičnim slovenskim razmeram. Če bi slovenska Modra zavarovalnica, ki jo vodi Borut Jamnik, začela kupovati slovenska podjetja, podobno kot KKR ali kot hrvaški pokojninski skladi, bi del javnosti planil, češ da se mora država umakniti iz gospodarstva ali da so v ozadju interesi globoke države. Takšne, čisto praktične posledice ima slovenski iracionalni boj proti »komunistom«.

No, v Cinkarni Celje so se sicer ta teden odločili za »obrambo« pred akcijo bratov Martens in sklada KKR. Cinkarna bo delnice sama kupovala po 220 do 240 evrov. A s tem »napada« gotovo še ni konec...

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.