Direktor Menine Jože Homar odbil poskus menjave nadzornikov in umika lastnih delnic

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 08. 06. 2011 Stran: 21

Ljubljana - Napovedane izpodbojne tožbe na razrešnico upravi in nadzornemu svetu, neuspel poskus umika lastnih delnic ter razrešitve treh članov nadzornega sveta. To je izid včerajšnje skupščine kamniškega proizvajalca pogrebne opreme Menina, ki jo vodi in lastniško obvladuje njen direktor Jože Homar. Podobno kot v preteklih letih je skupini lastnikov okoli Homarja tudi tokrat uspelo preprečiti menjavo nadzornega sveta, ki jo je že večkrat zahtevala Mercata, druga največja lastnica Menine. Mercati, ki jo vodi Marko Mencin, je tako včeraj uspelo doseči le, da bo Menina letos izplačala štiri evre bruto dividende za delnico oziroma enkrat več, kot je predlagala uprava.

Skupščina Menine se je sicer odločila, še preden se je sploh začela. Le kratek čas pred skupščino je namreč Menina začela pospešeno kupovati lastne delnice, prav s temi nakupi pa se je posledično delež družbe Meng (v lasti družbe pooblaščenke MCL) povzpel nad mejo petdesetih odstotkov. Glavnino delnic, in sicer 9,5 odstotka, je Menina kupila od družbe Izolacija Kem in njenega prokurista Janeza Kerna. Prav sklad lastnih delnic je upravi Menine tudi vpreteklosti omogočil izvedbo menedžerskega prevzema, zdaj pa so menedžerji prek sklada lastnih delnic dokončno zavladali kamniški družbi.

Spor med Mercato in vodstvom Menine sicer traja že šest let, sprožila pa ga je odločitev uprave Menine, da lastnih delnic ne umakne (to so delničarji upravi naložili že na skupščini leta 2005), s čimer je Homar preprečil tudi menjavo nadzornega sveta. Prav o tem bi morali namreč delničarji odločati konec leta 2005, vendar je Homar skupščino preklical in lastne delnice prodal Igorju Brnotu, Janezu Kernu in Francu Klemnu, ki so na ponovljeni skupščini tedaj tudi preprečili predčasno menjavo nadzornikov. Po letu dni je Bmota in Klemna izplačal Kem, ki pa je njihov lastnik ostal do tokratne skupščine, ko je ves paket delnic po neznani ceni preprodaj nazaj Menini.

V vmesnem obdobju je upravi Menine uspelo prevzeti tudi nadzor nad družbo pooblaščenko MCL oziroma nad njenimi delnicami Menine. Prevzem nadzora nad družbo pooblaščenko se je začel z razrešitvijo Dragice Gerželj Stopar (predstavnica Mercate v upravi MCL), kar je direktorju MCL in predsedniku nadzornega sveta Menine Igorju Brnotu omogočilo prenos vseh delnic Menine na novoustanovljeno družbo Meng. Sodišče je. kasneje sicer razveljavilo razrešitev Gerželj-Stoparjeve, saj je v družbeniški pogodbi Menga določeno, da ima Mercata (prek družbe Lotrans Šped) pravico do svojega predstavnika v upravi, vendar je bil prenos delnic Menine na Meng tedaj že končan, Mercata pa je izgubila vzvode odločanja, saj v upravi Menga nima svojega predstavnika in tako ne more več soodločati o usodi Menine.


Namesto v Menini na delu na strehi

Eden od očitkov, s katerim je včeraj direktorja Menine soočil predstavnik Mercate, je bilo tudi izkoriščanje zaposlenih za dela v družbah, povezanih z večjimi lastniki Menine. V delovnem času, ko bi sicer morali biti zaposleni s proizvodnjo pogrebne opreme, je bilo namreč več delavcev Menine na razpolago tudi družbi Izolacija Kern, ki je leta 2009 opravljala dela na strehi ene od poslovnih stavb. To je na včerajšnji skupščini potrdil tudi Jože Homar, a ob tem zatrdil, da so za opravljene storitve Izolaciji Kern izdali račun. Višina računa sicer ni znana, saj Menina poslov s povezanimi osebami ne razkriva niti v letnem poročilu, češ da je k temu zakon ne zavezuje.


Zaslužkarji iz Menine

Vodenje uprave Menine je očitno vsaj tako dobičkonosno kot na primer vodenje uprave Petrola, čeprav Menina na letni ravni ustvari kar 364-krat manj prihodkov in 200-krat nižji čisti dobiček kot Petrol. Male delničarje Menine je namreč včeraj razburil podatek, da je predsednik uprave Menine Jože Homar lani prejel 143.400 evrov bruto, kar je približno toliko kot člani uprave Petrola. Poleg prejemkov Homarja je male delničarje razburil tudi podatek, da je predsednik nadzornega sveta Menine Igor Bmot lani prejel 49.600 evrov bruto oziroma devetkrat več kot predsednik nadzornega sveta Petrola, vendar pa je treba pri tem opozoriti, da so kar štirje od petih nadzornikov zaposleni v Menini. Edina članica nadzornega sveta, ki ni zaposlena v Menini, je Jana Kem Jeras, medtem ko je Brnot denimo celo vodja proizvodno-tehničnega sektorja.


 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.