Predlog za imenovanje novega člana Nadzornega sveta družbe D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d.

NatisniNatisni
Ljubljana, 14. januar 2010
 
D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d. 
g. Danilo Peteh - direktor
Šmartinska 52
 
1000 Ljubljana 
 
PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d.
 
Delničar - predlagatelj Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Društvo MDS) predlaga, da za novega člana Nadzornega sveta D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljubljana imenujete finančnega strokovnjaka Uroša Sedeja. Izjavo skladno z 255. členom ZGD-1C prilagamo. Pregled njegovih dosedanjih delovnih izkušenj pa je v nadaljevanju.
 
1
1996 - 2000
Petrol, d.d. v Voklem.
maloprodaja
2
2000 - 2004
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
na delovnem mestu finančnega revizorja je vodil skupine revizorjev do 5 ljudi. Kot vodja skupin je usmerjal in nadzoroval mlajše člane, poročal rezultate pooblaščenemu revizorju, kot tudi klientom in vodstvu revizijske družbe.
3
2004 - 2007
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
kot Senior consultant je predvsem vodil terenska dela pri prodajah in nakupih podjetij skupine 3-6 ljudi, poročanje klientu ter vodstvu podjetja.
Odgovoren je bil za koordinacijo in vodenje finančnih in davčnih strokovnjakov, skrb za komunikacijo v skupni ter poročanje klientu (priprava poročila) ter izobraževanje manj izkušenih članov skupine.
4
2007-
Finančni koncepti d.o.o. , Knezova 28, 1000 Ljubljana (zasebna finančno svetovalna družba za namene pomoči pri skrbnih pregledih, svetovanju, cenitev podjetij, revizije, vodenja podjetij in finančnega kontrolinga…)
 
kot finančni in poslovni manager  predvsem sodeluje s tujimi in domačmi vlagatelji pri nakupih in prodajah podjetij, vodi skupine pri skrbnih pregledih, sodeluje pri revizijskih nalogah ter povečevanju rasti podjetja.
V zadnjem času sodeluje s tujimi podjetji pri pripavi poročanja slovenskih podjetij tujim lastnikom,  skrbi za kontrolig in finančno in davčno poročanje.
 
Menimo, da je predlagani kandidat strokovno usposobljen za nadzor družbe in predlagamo, da ga imenujete kot 3 člana v NS družbe D Naložbe, finančne naložbe, d.d. preko sodišča.
 
Seveda Društvo MDS podrejeno predlaga, da volitve in imenovanje manjkajočega člana Nadzornega sveta družbe opravite na običajen način, se pravi s sklicem skupščine, saj je možnost, ki ste jo uporabili zakonsko sicer dopustna, a z vidika predlagatelja nenavadna.
 
Prosimo Vas, da o našem predlogu seznanite javnost preko sistema SEONET ljubljanske Borze, kakor tudi o vaši odločitvi glede izbora kandidata in načina imenovanja.
 
S spoštovanjem,
 
Rajko Stanković
predsednik

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.