14. skupščina ZRMK holding

NatisniNatisni

18. avgusta 2011 bo v prostorih družbe ZRMK holding, d.d. potekala 14. redna skupščina družbe, na kateri se bo med drugim odločalo tudi o spremembah statuta te družbe, preklicu pooblastila za odkup v sklad lastnih delnic, kateremu smo nasprotovali že lani. Odločali pa bomo tudi o bilančnem dobičku, seznanili se bomo z poslovanjem ter odločali o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru ter imenovali revizorja za leto 2011.

 

PO POGAJANJIH TRGOVANJE LE MED ČLANI UPRAVNEGA ODBORA IN VSTOP NOVEGA DELNIČARJA

Po lanskoletnih prizadevanjih in pogajanjih Društva MDS (Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši) z posameznimi člani upravnega odbora o možnosti izstopa malih delničarjev po pošteni ceni, je sledila odločitev posamičnih največjih lastnikov oz. upravnega odbora, da ne bodo izkoristili instituta nakupa v sklad lastnih delnic za dodatnih 10 % poleg že obstoječega sklada 8,77 % lastnih delnic. Se pa je v letošnjem ali lanskem letu dogodilo trgovanje med največjim delničarjem KOMPAS KAPITALOM, katerega lastnik je predsednik Upravnega odbora, ki je svoj lastniški delež ZRMK Holdinga, iz 20,42 % povečal na natančnih 25 % (če bi kupil le 1 delnico več bi moral podati prevzemno ponudbo) in v lastniško strukturo je vstopila HIDRIA FIN, ki ima 6,48 % lastniški delež, vse te delnice pa je prodal član upravnega odbora ČERNE GOJMIR, ki je še vedno 4,65 % lastnik družbe.

 

VSTOP HIDRIE V LASTNIŠKO STRUKTURO

Prav vstop Hidrie v lastniško strukturo zna biti zanimiv, in začela so se ugibanja o morebitnih prevzemnih namerah s strani mnogo večje Hidrie, ki veliko poslovno sodeluje prevsem z ZAG-om. Samo po sebi to ni slabo z vidika delničarjev, saj bi lahko prišli do poštene cene delnice ob morebitnem prevzemu. Ker natančnejših informacij o vstopu Hidrie ta trenutek nimamo, saj so vodilni na rednem dopustu, vas bomo o tem obvestili preko spletne strani takoj ko pridobimo te informacije.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.