DUTB bi Mladinsko knjigo le za tretjino knjigovodske vrednosti

NatisniNatisni

Medij: Večer Avtorji: Srečko Klapš Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 29. marca 2022 Vir: TUKAJ

Družba za upravljanje terjatev bank ponuja le 8,90 evra za preostale delnice Mladinske knjige. V Društvu MDS razočarani, saj ponudba ne odraža dejanske vrednosti

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes V delu objavila prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Mladinska knjiga Založba, ki jih še nima v lasti. Ponudba se nanaša na nekaj manj kot 601.000 delnic oziroma 48,77 odstotka vseh, DUTB za delnico ponuja 8,90 evra, ponudba pa velja od 30. marca do 3. maja. Prag uspešnosti ponudbe ni določen, je razvidno iz ponudbe, objavljene v časniku Delo. Prevzem 48,77-odstotnega deleža Mladinske knjige Založbe bi bil po tej ceni vreden okoli 5,35 milijona evrov.

Drugi največji delničar Mladinske knjige Založbe je družba TCK z okoli 17,8-odstotnim deležem, okoli 3,3 odstotka je lastnih delnic, je razvidno iz aplikacije protikorupcijske komisije Erar. Slovenska tiskovna agencija objavlja, da je družba TCK, ki je bila nekdaj del Hete, slabe banke avstrijske banke Hypo, je od junija 2020 v lasti na Cipru registrirane družbe Ermaged Limited srbskega poslovneža Miodraga Kostića.

Uprava Mladinske knjige Založbe je na zahtevo DUTB za 28. april sklicala skupščino, na kateri bodo delničarji na predlog DUTB odločali o odpoklicu Andreja Božiča z mesta člana nadzornega sveta ter imenovanju Jožeta MožineMateja Pirca in Nine Marin v nadzorni svet.

Na ponudbo DUTB se je odzvalo Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS), ki mu predseduje Rajko Stanković, ki je kot so zapisali razočarano nad nizko prevzemno ponudbo DUTB za preostale delnice družbe Mladinska knjiga Založba. Menijo še, da si DUTB lahko kupnino za preostale delnice povrne že takoj po prevzemu, samo z izplačilom dividende iz rezerv iz dobička. Kot pojasnjujejo DUTB vrednoti MKZ na zgolj 10,96 milijona evrov in ponuja malim in manjšinskim delničarjem zgolj 33,28 odstotka knjigovodske vrednosti, ki je 31. decembra znašala 26,74 evrov. Tako DUTB za preostalih 600.908 delnic, ki jih nima v lasti ponuja zgolj 5.348.081,20 evra.

"Spomnimo, da je imela družba na 31. decembra 2020 za 14.438.791 evrov rezerv iz dobička, ki bi bili lahko podlaga za izplačilo dividend, kar nakazuje možnost, da si bo DUTB lahko nemudoma povrnil celotno kupnino v višini 5.348.081,20 evra, po uspešnem prevzemu.  Podatki o poslovanju družbe za leto 2021 še kažejo, da je družba močno presegla rezultate preteklega leta, kot tudi načrtovane za leto 2021, saj je Skupina Mladinska knjiga v letu 2021 po preliminarnih rezultatih ustvarila 70,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 1.9 milijona evrov čistega dobička. Ob čemer ima (po oceni) zgolj še 2,15 milijona evrov finančnega dolga," še menijo v MDS.

 

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.