Petrol v delitev delnic

NatisniNatisni

Medij: Delo  Avtorji: Karel Lipnik  Teme:  Petrol, mali delničarji Datum: Sobota, 19. marec 2022 Stran: 18

Petrol v delitev delnic Letno poročilo Lanski dobiček višji za 72 odstotkov Petrol bo delničarjem na aprilski skupščini predlagal izplačilo 30 evrov dividende na delnico. Za dividende bo tako porabil 60 odstotkov lanskega dobička. Ob tem pa predlaga še razdelitev delnic. Vsak delničar družbe bo za eno delno delnico prejel 20 novih, je razvidno iz sklica skupščin.

 

Naftni trgovec je lani ustvaril 119 milijonov evrov čistega dobička, kar je 73 odstotkov več kot leto pred tem. Rast dobička je pričakovana, saj je družbi ob izbruhu epidemije v prvi polovici leta 2020 močno upadla prodaja izdelkov. Prihodki od prodaje so se lani povečali za 61 odstotkov in dosegli 4,96 milijarde evrov. Na rast so močno vplivale predvsem višje cene energentov. Kosmate prodajne marže (razlika med prihodki od prodaje in nabavno vrednostjo prodanega blaga) so se lani zvišale za 27 odstotkov in dosegle 543 milijonov evrov. Po oceni družbe vojna v Rusiji nima večjega vpliva na poslovanje trgovca.

 

Petrol je že pred nekaj dnevi razkril, da iz Rusije uvaža manj kot sedem odstotkov dizelskega goriva in kurilnega olja, bencina pa od tam ne nabavlja. Nabavno je na Rusijo vezan še Geoplin, kjer pa dobave za zdaj potekajo nemoteno. Bolj bi lahko na njegovo letošnje poslovanje vplivale omejitve cen, poleg Slovenije je cene pogonskih goriv že lani omejila Hrvaška, medtem ko Bosna in Hercegovina ter Črna gora regulirata cene. Količinska prodaja proizvodov iz nafte se je lani povečala za štiri odstotke in dosegla 3,1 milijona evrov.

 

Prodaja je sicer še vedno bistveno manjša kot leta 2019, ko je Petrol prodal 3,7 milijona ton proizvodov iz nafte. A ob tem je treba dodati, da je količinski upad prodaje v primerjavi z obdobjem pred epidemijo predvsem posledica manjšega obsega veleprodajnih poslov v državah EU, zlasti v Italiji, kjer se je, po navedbah Petrola, zaprlo večje število trošarinskih skladišč. Trgovec je lani s prodajo proizvodov iz nafte ustvaril 57 odstotkov denarnega toka iz poslovanja.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.