MDS: Poteza ustavnega sodišča glede bančnih izbrisov nepotreben zastoj v postopku

NatisniNatisni

Medij: STA Avtor: STA tema: mali delničarji, izbris v slovenskih bankah Datum: Ponedeljek, 01. februar 2021

Poteza ustavnega sodišča, ki se je v presoji ustavnosti zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU, je po mnenju Društva MDS "absolutno nepotreben zastoj v postopku".

Ustavno sodišče naj zastavi vprašanje, ali je z evropskim pravom skladen 26. člen slovenske ustave, ki določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

"Stanje, da toliko razlaščenih vlagateljev v slovenske banke ostaja po sedmih letih na začetku poti, je v nasprotju s tem členom ustave," so zapisali v Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS).

Edino vprašanje, ki bi zares moralo biti po njihovem postavljeno, bi se glasilo, ali je v skladu z evropskim pravom, če se opravi naknadna neodvisna strokovna ocena glede tega, ali so bili pri uporabi instrumentov za reševanje delničarji in upniki subjekta reševanja obravnavani slabše, kot bi bili, če bi bil zoper subjekt reševanja začet običajen insolvenčni postopek, ter se delničarje in upnike poplača glede na ugotovitve te strokovne ocene.

Ustavno sodišče se je s sklepom s 14. januarja, kar so sporočili v petek, odločilo, da se v postopku presoje ustavnosti zakonov o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ter o Banki Slovenije z določenimi vprašanji obrne na Sodišče EU. Med drugim ga sprašuje glede izplačila odškodnin iz sredstev Banke Slovenije ter javne objave podatkov, ki so bili podlaga za izredne ukrepe. Do odločitve Sodišče EU je postopek prekinilo, Sodišču EU pa predlagalo, da odloči po hitrem postopku.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.