Dividend Save Re letos ne bo

NatisniNatisni

Medij: Delo  Avtorji: Karl Lipnik  Teme:  mali delničarji, Sava Re Datum: Petek, 06. november 2020 Stran/Vir: TUKAJ

Poslovanje v prvih treh četrtletjih v skladu z načrti

Zavarovalna skupina Sava je preklicala skupščino delničarjev, sklicano za prihodnji ponedeljek, na kateri bi delničarji sicer glasovali o delitvi dividend.

Iz Save Re sporočajo, da je bila po že izvedenem sklicu skupščine soočena z novimi okoliščinami na nekaterih zavarovalnih trgih v EU in Veliki Britaniji, ki odstopajo od predhodno pridobljenih pravnih mnenj, predvsem s sodnimi in regulatornimi praksami ter drugimi pomembnimi dejstvi v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi pandemije covida-19 na poslovanje zavarovalne skupine.

Nove okoliščine se nanašajo predvsem na zavarovanja ne Irskem in pozavarovanja v Veliki Britaniji, ki bi potencialno lahko negativno vplivali na rezultate poslovanja in solventnostni položaj skupine. Savo Re je k ponovnemu razmisleku glede ovrednotenja tveganj na teh trgih in vplivov na solventnostni položaj pozvala tudi Agencija za zavarovalni nadzor.

Morebitni učinki novonastalih tveganj se še niso materializirali in pokazali v rezultatih, bi pa lahko vplivali na prihodnje rezultate. Če se bodo ti negativni dogodki tudi uresničili, bo Sava Re o tem poročala najpozneje v letnem poročilu.

Izidi poslovanja za prvih devet mesecev leta 2020, ki bodo objavljeni 19. 11. 2020, so ugodni in skladni z objavljenim načrtom, še sporočajo iz zavarovalne skupine.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.