Dobiček za zmanjševanje zadolženosti - Unior Zreče

NatisniNatisni

Medij: Novi tednik Celje Tema: ZGD-1, mali delničarji Doseg: 146.000 Datum: sobota 29. december 2018 Stran : 5

V Uniorju za prihodnje leto načrtujejo 8,1 milijona evrov dobička

Zreški Unior je do konca novembra ustvaril malo manj kot 160 milijonov evrov istih prihodkov od prodaje, kar je 3,7 odstotka ve od nartov in tri odstotke več kot v lanskih prvih enajstih mesecih. Z rezultati poslovanja se je te dni seznanil nadzorni svet družbe, ki je na seji potrdil poslovni nart za naslednje leto. V Uniorju so tudi že sprejeli srednjeročni poslovni nart do leta 2022.

Skupina Unior, ki jo poleg matične družbe v Zrečah sestavlja 16 odvisnih podjetij doma in v tujini, za leto 2019 glede na prve ocene letošnje prodaje načrtuje 7-odstotno povečanje istih prihodkov od prodaje. To pomeni, da za prihodnje leto pričakuje malo manj kot 260 milijonov evrov prihodkov. Dobiček iz poslovanja naj bi se glede na ocene poslovanja za leto 2018 prihodnje leto povečal za 13 odstotkov, na 18 milijonov evrov. Isti dobiček skupine naj bi na koncu leta 2019 znašal 14,6 milijona evrov. To jim bo omogočilo nadaljnje zniževanje zadolženosti skupine, so sporočili iz Zreč. Samo letos v prvih devetih mesecih je po zadnjih javno objavljenih podatkih Unior zadolženost pri bankah znižal za 8,2 milijona evrov.

V matični družbi za prihodnje leto Načrtujejo 6,5-odstotno rast istih prihodkov od prodaje, ki naj bi tako znašali 184,3 milijona evrov. isti dobiček naj bi ob koncu leta 2019 znašal 8,1 milijona evrov. V Uniorju torej tudi za prihodnje leto načrtujejo, da bodo približno dve tretjini prihodkov skupine in malo manj kot dve tretjini istega dobička ustvarili v Zrečah, kjer je trenutno zaposlenih malo ve kot 1.800 ljudi. Lahko bi jih bilo še ve, pravijo v podjetju, vendar imajo na trgu težave pri iskanju usposobljenih kadrov.

Do leta 2020 za petino več

V Uniorju, ki bo prihodnje leto praznoval 100-letnico delovanja, so že sprejeli srednjeročni poslovni nart za obdobje od leta 2018 do leta 2022. V njem so opredelili svoje poslanstvo in vizijo ter sprejeli usmeritve za doseganje strateških ciljev. Kot so zapisali, nameravajo še naprej biti napredno mednarodno podjetje v kovinskopredelovalni industriji, kjer je na nekaterih področjih po tržnem deležu ali tehničnih rešitvah med vodilnimi v svetu.

Skupina Unior bo do leta 2022 prodajo povečala na 286,3 milijona evrov, kar je za petino ve, kot je znašala leta 2017. Izid iz poslovanje pred amortizacijo se bo povečal za 16,5 odstotka in bo znašal 38 milijonov evrov. Do leta 2022 bo tako skupina bistveno zmanjšala svojo finančno zadolženost. »Z inovativnimi rešitvami in izdelki bo skupina utrdila ali izboljšala svoj tržni delež pri večini skupin izdelkov, prodajo bomo širili na območja, kjer smo danes manj prisotni ali nas še ni,« so napovedali v Uniorju. Pri tem so poudarili, da njihovi finančni načrti temeljijo na predpostavki zmerne gospodarske rasti in da ne bo večjih svetovnih političnih in ekonomskih pretresov ali kriz.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.