Državna lastnika ostajata ujetnika v Cetisu

NatisniNatisni

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 24. jan.. 2018 Stran: 9

Prevzem SDH in Kad zaradi prenizke cene ne bosta sprejela prevzemne ponudbe

Ljubljana - Čeprav država v Cetisu prek svojega deleža že nekaj časa nima vpliva in se želi iz te naložbe umakniti, kot kaže, za zdaj ostaja lastnica te družbe, saj ne more sprejeti prevzemne ponudbe družbe MSIN. Ponujena cena je namreč prenizka.


Družba MSIN, ki je v posredni lasti Marka Moharja in Matjaža Satlerja, v prevzemni ponudbi do 19. februarja za delnico Cetisa ponuja 61,94 evra. MSIN, kije decembra od Kovinoplastike Lož odkupil še 9,3-odstotni delež, je že tričetrtinski lastnik, v prevzemni ponudbi pa skupaj nastopa z družbo Optimus naložbe, s katero imata v lasti skupaj slabih 80 odstotkov delnic celjskega podjetja.

Obvladovanje družbe

Ta dva lastnika že nekaj časa ne le lastniško, ampak tudi upravljavsko obvladujeta Cetis. Optimus naložbe so namreč v lasti Romana Žnidariča, izvršnega direktorja Cetisa, Marko Mohar je predsednik upravnega odbora družbe, skupaj s članom tega odbora Davorjem Vlahekom in Satlerjem pa je tudi član vodstva MSIN. Edina večja solastnika Cetisa sta poleg nekaterih malih delničarjev z nekaj več kot 15 odstotki tudi Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad). V zadnjih dveh letih sta od Cetisa prejela skupaj slabih 68.000 evrov dividend, na upravljanje družbe pa skorajda nimata vpliva. V preteklosti sta zato SDH in Kad večkrat pravico iskala tudi prek sodišča, leta 2015 pa sta zahtevala celo posebno revizijo nekaterih poslov.

Cetis, ki je širši javnosti znan predvsem kot izdelovalec potnih listov in drugih osebnih dokumentov, je v strategiji upravljanja državnih naložb uvrščen med portfeljske naložbe, zato sta sredi oktobra SDH in Kad objavila poziv za zbiranje ponudb za nakup omenjenega deleža v Cetisu, na katerega se je s svojo ponudbo odzvala družba MSIN, ki pa je nato decembra napovedala in nedavno tudi objavila prevzemno ponudbo. Na SDH svojih odločitev v zvezi z morebitnim sprejemom prevzemne ponudbe ne komentirajo. Neuradno pa je mogoče izvedeti, daje ne morejo sprejeti, saj ponujena cena v višini 61,94 evra ne dosega cenitvene vrednosti. SDH in Kad sta namreč že za oktobrsko prodajo pri družbi KPMG poslovno svetovanje naročila tudi novo cenitev omenjenega deleža. Če bi upravi delež prodala pod to ceno, bi jima lahko kdo očital prodajo pod ceno.

Tako državnima lastnikoma ne preostane drugega, kot da bodisi ostaneta v lastništvu družbe bodisi se poskušata z MSIN dogovoriti o morebitni višji ceni. MSIN ju tudi iztisniti ne more, saj njun delež presega 10 odstotkov.

Cene ne bodo zvišali

Mohar na naše vprašanje, ali bi bil MSIN pripravljen ceno dvigniti, odgovarja, da v tej prevzemni ponudbi ne. Prav zato, ker gre za prevzemno ponudbo, se morebitno zvišanje cene ne bi nanašalo le na SDH in Kad, ampak bi moral MSIN v skladu s prevzemno zakonodajo še eno leto višjo ceno za delnico Cetisa ponuditi tudi drugim delničarjem, ki so sprejeli ponudbo.

Upravni odbor Cetisa je kljub omenjenim povezavam z lastnikom javno izjavil, da med prevzemnikom in poslovodstvom ni dogovorov glede prevzema. Hkrati pa upravni odbor pri upravljanju družbe ne pričakuje večjih sprememb in pozitivno ocenjuje, da se bo večina dobička še naprej namenjala za razvoj družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.