Revizija: Odlazkovi oškodovali Lepenko

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 30. 08. 2013 Stran: 9

Papir Servis

Revizija prenosa dejavnosti in premoženja z Lepenke na Papir Servis je potrdila, da so tržiško družbo s tem oškodovali za več milijonov evrov Zaradi dogajanja v Lepenki so sicer kriminalisti marca letos ovadili lastnika skupine Krater Martina Odlazka.

Tudi posebna revizija je ugotovila, da je bila Lepenka pri prenosu celotne dejavnosti in milijonskega premoženja na Papir Servis Martina Odlazka krepko oškodovana. Medtem ko so ljubljanski kriminalisti v okviru preiskave odkrili za milijon evrov škode in Odlazka kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma zlorabe položaja, bi lahko škoda po oceni revizorjev znašala nekajkrat več, kar štiri milijone evrov.

Spomnimo, da je Odlazek, ki je bil junija letos na prvi stopnji obsojen na šest mesecev zapora zaradi vprašljivega nakupa delnic Gorenjskega tiska, leta 2010 iz Lepenke za majhen denar odpeljal zemljišča, še prej pa jih obremenil za posojila lastnih družb. Obenem je Lepenka prepustila Papirju servisu svojo proizvodnjo, torej delavce, stroje, izdelke in blagovno znamko. Male delničarje, ki so obtičali v lastništvu in od Odlazka (zaman) pričakovali ustrezno odpravnino, pa je najbolj zbodlo to, da Lepenka od Papirja Servisa ni prejela niti evra, temveč malovredne finančne naložbe.

 

Iz poročila revizorja UHY, ki smo ga pridobili v uredništvo, je razvidno, da Odlazkovi niso le pod ceno prenašali premoženja z Lepenke na Papir Servis. Hkrati sta družbi sklenili pogodbo, po kateri je Lepenka močno preplačala opravljene storitve. Skupaj s še nekaterimi drugimi ugotovitvami je mogoče povzročeno škodo meriti v milijonih evrov. Revizor je s svojimi ugotovitvami odgovoril tudi na vprašanje, zakaj so Odlazkovi toliko časa zavirali izvedbo posebne revizije. Čeprav je višje sodišče že lanskega marca odločilo v prid malim delničarjem Lepenke in zahtevalo imenovanje revizorja, se je zataknilo. Račun za revizijo bi morala namreč poravnati Lepenka, ki pa je bila prazna in z blokiranim računom. Do podpisa pogodbe z revizorjem je tako prišlo šele marca letos, torej kar leto dni po sodbi.

Ugotovitve revizorjev, ki so presojali zakonitost in ekonomsko upravičenost poslov v Lepenki, so za Papir Servis oziroma za Odlazka več kot skrb zbujajoče. Do nepravilnosti je po ocenah revizorjev prišlo že pri prenosu obsežnih zemljišč v Tržiču in strojev. Ne le da so bili prodani za 254-000 evrov do 720.000 evrov manj od njihove tržne vrednosti. Ker so bili pred tem zastavljeni za hipoteke drugih podjetij iz Odlazkove skupine Krater, bi Lepenki pripadalo letno nadomestilo v višini 22.000 evrov. Lepenka je morala z lastnikom (Papir Servis) skleniti še pogodbo o najemu zmogljivosti za proizvodnjo papirja in lepenke, ki jo je samo v letu 2010 preplačala za več kot pol milijona evrov. Revizorji ocenjujejo, da bi Lepenka, če ne bi prišlo do prenosa dejavnosti, leto 2010 končala s skoraj milijon evrov višjim čistim poslovnim izidom.

Do daleč največjega oškodovanja Lepenke pa je glede na izsledke revizije prišlo pri načinu, kako je Papir Servis poravnal račun za zemljišča. Kot smo razkrili v Dnevniku, je Lepenki v zameno odstopil kar delež v »praznem« podjetju Algas, ki služi zgolj vzdrževanju strukture Odlazkovega imperija. Lepenka je za manjšinski delež v Algasu, katerega knjigovodska vrednost znaša 754-000 evrov, plačala kar 2,6 milijona evrov. Tako ga je preplačala za skoraj dva milijona evrov, pri čemer cenitev Algasa ni bila izdelana oziroma je revizorji niso prejeli.

Potem ko so decembra lani kriminalisti zaradi poslov v Lepenki izvedli hišne preiskave pri Odlazku in povezanih družbah, so ti »legalizirali« vprašljive prenose premoženja, saj so delež v Algasu odkupili nazaj, Lepenki pa vrnili tudi opremo in blagovne znamke. Obremenjena zemljišča so medtem ostala pri zdajšnjemu lastniku. Kljub temu so si vpleteni prislužili kazenske ovadbe. Policija je po naših informacijah marca letos ovadila Martina Odlazka in Andreja Repinca, ki sta bila v spornem obdobju direktorja Lepenke in sta se podpisovala na ključne pogodbe, ter Jožeta Čada, zdaj že nekdanjega prokurista Papir servisa. Grozi jim od enega do osem let zaporne kazni.

Za komentar ugotovitev posebne revizije v Lepenki smo se včeraj obrnili tudi na pristojne v skupini Krater, vendar do zaključka redakcije nismo prejeli nobenih pojasnil.

Odlazek, ki je bil junija letos na prvi stopnji obsojen na šest mesecev zapora zaradi vprašljivega nakupa delnic Gorenjskega tiska, je leta 2010 iz Lepenke za majhen denar odpeljal zemljišča, še prej pa jih obremenil za posojila lastnih družb.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.