Kako sta Stres in Kramberger za Cerkev iz nič ustvarila milijonski dobiček

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž,Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 03. 08. 2013 Stran: 1

Gospodarstvo / Mariborska nadškofija

Medtem ko za zapahi sedita Bine Kordez in Hilda Tovsak, na zatožni klopi pa obsodilne sodbe dobivajo Boško Šrot, Igor Bavčar in drugi padli heroji tranzicije, se večina ne zaveda, daje bila pionirka na področju izčrpavanja družb in nabiranja sredstev za legalizacijo prevzema - Cerkev


Razkrivamo dokumente, ki dokazujejo, da sta imela danes že upokojena nadškofa dr. Anton Stres in dr. Franc Kramberger pomembno vlogo pri izčrpavanju družb pod okriljem propadlih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva ter da Nadškofija Maribor še zdaleč ni bila le nedolžna opazovalka dogajanja v cerkveni finančni piramidi. Čeprav poskuša slovenska Cerkev odgovornost za enega največjih finančnih škandalov v zgodovini Rimskokatoliške cerkve prevaliti na uprave družb in laične finančne strokovnjake, so tudi njeni zdaj že nekdanji vodilni kadri aktivno sodelovali pri poslih.

Tako je takrat še Rimskokatoliška škofija Maribor (sedaj Nadškofija Maribor) sodelovala pri preprodaji delnic Mladinske knjige (MK) Založbe in z le dvema posloma v enem dnevu zaslužila skoraj 1,3 milijona evrov. Pri tem ni tvegala niti evra, do vprašljivih poslov pa je prišlo tik pred začetkom uradnega prevzema finančnega holdinga Zvon Ena. Ta je s poceni bančnimi posojili in ob pomoči tako leve kot desne politike postal lastnik pomembnega dela slovenskega gospodarstva. Ob bankrotu nadškofijskih podjetij leta 2011 so banke v njih nasedle z več kot pol milijarde evrov posojil, več deset tisoč malih delničarjev pa je izgubilo vse premoženje.

Alkimija izpod škofovskih peres

 

Čeprav je Cerkev alkimijo v srednjem veku označila kot pečat poganstva, je Krambergerju in Stresu pri preprodaji delnic MK Založbe uspelo ravno to. Iz nič sta mariborski nadškofiji zagotovila pravo malo bogastvo na škodo Krekove družbe, katere osnovno »poslanstvo« je bilo upravljanje in zbiranje certifikatov vernikov za tedanji PID Zvon (predhodnik Zvona Ena Holdinga). Iz kupoprodajnih pogodb je razvidno, da je nadškofija pri poslih z delnicami MK Založbe odigrala zgolj vlogo vmesnega člena, ki v posel ni prispeval nobenih lastnih virov ali nase prevzel nikakršnega tveganja. Kljub temu je pobrala vse finančne koristi.

Prvo pogodbo za prodajo 3,8-odstotnega paketa delnic MK Založbe sta Krekova družba in mariborska škofija podpisali decembra 2003, v času božičnih praznikov. Na strani prodajalca sta podpisana člana poslovodstva Krekove družbe Franc Ješovnik in Roža Mlakar Kukovič, pomembna finančnica iz krogov blizu škofije in soustanoviteljica T2. Na drugi strani je podpis primaknil Kramberger. Ta je isti dan podpisal tudi pogodbo o prodaji delnic MK Založbe s tedanjim direktorjem Etola Ivanom Fermetom, vendar po bistveno višji ceni. S tem je Kramberger poskrbel, daje mariborska škofija 1,54 milijona evrov visoko kupnino na račun pri Raiffeisen banki prejela, še preden bi morala 600.000 evrov nižji znesek nakazati Krekovi družbi.

Valant prepustil Cerkvi dobiček sam imel izgubo

Zgodba se je ponovila 6. februarja 2004, le da v nekoliko večjem obsegu, končni kupec pa je bila tokrat družba za upravljanje NFD pod vodstvom Stanislava Valanta, sicer dolgoletnega predsednika nadzornega sveta Etola. Podobno kot dober mesec dni pred tem je mariborska škofija s Krekovo družbo najprej sklenila pogodbo o nakupu 4,2- odstotnega deleža MK Založbe, isti dan pa z NFD pogodbo o prodaji teh delnic po bistveno višji ceni. Tokrat je obe pogodbi po pooblastilu Krambergerja podpisal njegov takratni pomočnik in generalni vikar Anton Stres. Škofija podobno kot pri preprodaji delnic MK Založbe Etolu tudi v tem primeru ni potrebovala nobenih lastnih sredstev za kovanje visokega dobička. V skladu s podpisanimi pogodbami ji je moral namreč NFD vso kupnino v višini 1,69 milijona evrov nakazati čez dva dni, medtem ko so morali na škofiji dobro polovico tega zneska Krekovi družbi nakazati šele tri dni kasneje. Izseke iz obeh pogodb objavljamo ob članku, celotne pogodbe pa na spletni strani Dnevnika.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.