ATVP s kazensko ovadbo nad tri podjetja in tri osebe

NatisniNatisni

Medij: Delo Avtorji: Silva Čeh Teme: ZPRE-1 Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 27 07. 2013 Stran: 20

 

Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe notranjih informacij na pristojno okrožno državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper tri fizične in tri pravne osebe.

 

ATVP je skladno s svojimi pristojnostmi po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) zaradi suma zlorabe notranjih informacij opravila nadzor nad zgoraj omenjenimi pravnimi in fizičnimi osebami. Po opravljenem postopku nadzora je ocenila, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivih dejanj zlorabe notranjih informacij pri dveh fizičnih osebah po prvem odstavku 238. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in pri eni fizični osebi po tretjem odstavku 238. člena KZ-1. Na podlagi istih določb KZ-1, v povezavi s četrtim odstavkom 5. člena ter 9. točko 25. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, je kazensko ovadbo podala tudi zoper dve pravni osebi (po prvem odstavku 238. člena KZ-1) in zoper eno pravno osebo (po tretjem odstavku 238. člena KZ-1). Zato je na pristojno okrožno državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper vse tri pravne in tri fizične osebe.

 

Na ATVP ne razkrivajo, zoper koga so sprožili posotpek. Po naših neuradnih informacijah pa bi domnevno lahko bila s postopki ATVP povezana družba Etol. Predvsem dogodki - prodaje in nakupi delnic Etola - in z njimi povezane osebe  iz časa tik preden je NFD prodal delež Etola izraelski družbi Frutarom.

 

Ob tem lahko spomnimo, da je društvo MDS mali delničarji Slovenije ob prodaji Etola lani januarja, ko je družba NFD prodala izraelski družbi Frutarom Industries Ltd. 56-odstotni delež Etola, javno protestiralo proti nepravočasnemu poročanju o tej prodaji. Hkrati pa so društvo MDS takrat klicali posamezni mali delničarji, ki so jih prav v času pred prodajo Etola k prodaji delnic Etola nagovarjali iz določenega podjetja. Naši viri pravijo: Če gre za Etol, njegove prodajalce in upravljalce, upamo, da se bodo ustrezni organi ustrezno odzvali.

 

Po KZ-1 je zloraba notranjih informacij kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do treh let. Po prvem odstavku 238. člena se osebo, ki notranjo informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na ceno vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta, uvrščenega na organiziran trg v Republiki Sloveniji ali v vsaj eni državi članici Evropske unije ali za katero je bil vložen predlog za uvrstitev na tak trg, ne glede na to, ali se z njim trguje na tem trgu ali ne, pridobi v zvezi s svojim položajem pri izdajatelju vrednostnega papirja ali lastniškim deležem v kapitalu izdajatelja vrednostnega papirja, svojo zaposlitvijo ali pri opravljanju dejavnosti in jo izkoristi zase ali za koga drugega za posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitev tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta, se kaznuje z zaporom do treh let. Tretji odstavek 238. člena KZ-1 pa določa, da se enako kaznuje tudi oseba, ki nepooblaščeno pride do notranje informacije in jo izkoristi za posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitev tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta zase ali za koga drugega.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.