Lastnik Juteksa za umik z borze

NatisniNatisni

Medij: Slovenske novice Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dan v novicah Datum: 22. 12. 2012 Stran: 2

ŽALEC - Belgijska družba Beaulieu Intemation Group, ki je lastnica 91,10 odstotka žalskega Juteksa, v njem pa ima 97,61 odstotka glasovalnih pravic, vsem preostalim delničarjem družbe predlaga, naj na skupščini, sklicani za 25. januarja, podprejo njen predlog za iztisnitev malih delničarjev. Predlaga tudi umik delnic z borze. Beaulieu predlaga, naj se vse delnice, ki še niso v njegovi lasti, prenesejo nanj, manjšinskim delničarjem pa se v zameno izplača denarna odpravnina 45 evrov na delnico.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.