Vjesti: Lastniki Monete ne spoštujejo odločbe KHOV - Slovenci pobrali še vsaj 5,3 mio EUR

NatisniNatisni
 
Niso jih upoštevali:  Komisija za vrednostne papirje
 
Komisija za vrednostne papirje (Komisija za hartije hartije od vrijednosti Crne Gore (KHOV)) ni uspela ustaviti protizakonitega prevzema slovenske družbe Plama Pur s strani investicijskega sklada Moneta in njenih slovenskih partnerjev.  
 
Nespoštovanje odločb črnogorskega regulatorja kapitalskega trga je privedlo do več milijonskega prenosa denarja iz računa domačega sklada v Slovenijo, v škodo manjšinskih delničarjev Monete – državljanov Črne gore, katerih lastniški deleži v tem skladu že leta izgubljajo svojo vrednost.  
 
Z dvomljivo izvedenim nakupom delnic v državi in regiji so si povezane slovenske družbe, ki so jim botrovali direktor družbe, ki upravlja sklad Moneta, Gregor Kopriva, člani NS Monete, po vsej verjetnosti pa tudi partnerji iz slovenske skupine ST Hamer, ki že leta obvladuje družbo za upravljanje sklada Moneta, do sedaj v škodo manjšinskih delničarjev izplačale več kot 10 mio EUR. KHOV je bil pri tem brez uspeha ali se s tem sploh ni ukvarjal. celo brez uspeha.
 
 

V času praznovanj v Črni gori, so pred nekaj dnevi na slovenskih spletnih portalih  objavili informacijo, da sta holding AG, za katerimi stojijo dr. Aleš Musar, Marko Konič in Rok Habinc (ki obvladujejo ST Hamer) in Moneta, ter družba Plasta v lasti Franca Freliha, skladno z delničarskim sporazumom opravili prevzem družbe Plama Pur d.d. Slovenski mediji so še sporočili, da odločba črnogorske Komisije za vrednostne papirje ni mogla vplivati na prevzem delnic omenjene slovenske družbe, saj je navedeni konzorcij prevzel še okrog 60 odstotkov delnic, ter sedaj obvladuje okoli 90 odstotkov delnic družbe Plama Pur.

 
 
Slovenski lastniki družbe za upravljanje sklada Moneta so ob zaključku tretjega četrtletja 2010 prišli v Črno goro. Takrat je bilo na računu okoli 19 mio EUR gotovine, ki jo je sklad pridobil s prodajo delnic elektropodjetja (Elektroprivreda) že leta 2009. Pred dvomljivim prevzemom družbe Plama Pur je bilo na računu sklada Moneta po podatkih s konca novembra 2011, okoli oko 8,77 mio EUR.
 
Garancije za sporni prevzem slovenske družbe je v tem času prevzel sam sklad fond Moneta, na podlagi depozita v višini 7,68 mio EUR. Kot je ugotovila KHOV, je bilo na podlagi prevzemne ponudbe delnic Plama Pur z računa sklada Moneta v Slovenijo protizakonito odtujenih vsaj 5,3 mio EUR.
 
KHOV je Moneti že sredi decembra naložil, da v petih dneh razdre delničarski sporazum s slovenskim partnerjem, vezano na prevzem delnic Plama Pur d.d. Podgrad iz Slovenije. Na podlagi ugotovitev nadzora KHOV in sporazuma, sklad Moneta je s slovenskimi partnerji bil dolžan zagotoviti vsaj 5,3 mio EUR. V sporazumu je bilo prav tako navedeno, da “v kolikor Plasta in TP (slovenski partnerji Monete) v roku, predvidenem za deponiranje denarja za prevzem delnic ne bi garantirali z 2.982.888 EUR depozita, bi morala celotna denarna sredstva zagotoviti Moneta”. 
 
Predsednik Komisije za vrednostne papirje dr. Zoran Đikanović je pred novim letom sporočil, da je bila javnost na podlagi sporočila družbe za upravljanje sklada Moneta “napačno informirana” glede dejavnosti, ki jih je regulator domačega trga izvajal v zvezi s spornim prevzemom slovenske družbe Plama Pur d.d..
 
KHOV je napovedal, “da bo tudi z osebnimi stiki opozoril slovensko uradno stran, da iz vsega tega lahko nastane tudi kazenska odgovornost, saj so bili vsi o posledicah pravočasno obveščeni”.
 
"Ali bo odliv denarja ustavljen, v tem trenutku ne morem zagotoviti, saj trenutno v Črni gori nimamo institucije, ki lahko vloži veto", je še dejal Đikanović.
 
Vendar so Slovenci so v tem času že prenesli denar z računa Monete, brez kakršnekoli možnosti, da bo le-ta tudi kdaj povrnjen.
 
Lastno nepremičnino prodali skladu za 1,2 miliona
 
Lansko leto je družba Sivent, ki sicer manjšinsko obvladuje družbo za upravljanje Moneta, s posredovanjem svoje firme prodala poslovni prostor v Ljubljani po “astronomski” ceni za neverjetnih 1,2 mio EUR.
 
Na podlagi podatkov časnika “Vijesti”, KHOV še vedno raziskuje ta primer, čeprav je bila sporna transakcija izvršena pred več kot pol leta.
 
"Zahtevamo preverbo nepremičninske kupoprodajne pogodbe o poslovnem objektu  'Zlata Ladjica'. Razpolagamo z informacijo, da je bila transakcija izvršena med  Gostinskim podjetjem Ljubljana,  ki je v lasti Sivent d.d. Ljubljana, ter ima v lasti 36,08 odstotkov družbe za upravljanje sklada Moneta. Kako je možno, da lastniki družbe za upravljanje prodajajo lastno imetje po nezaslišano visokih cenah skladu, ki ga upravljajo", so poudarili manjšinski delničarji Monete v nedavni zahtevi, naslovljeni na Komisijo.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.