Nori zaslužki, a kdo je v resnici nor?

NatisniNatisni

Medij: Finance Avtorji: Več avtorjev Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 05. 05. 2009 Stran: 5

[ISTRABREZNO] Delniška knjiga Istrabenza med 50 največjimi delničarji ne razkriva večjih premikov

Istrabenz raste kot kvas, včeraj je delnica Istrabenza zrasla za 18,22 odstotka. V nekaj dneh so delničarji imeli možnost več kot 300 odstotnega zaslužka. Ker so Informacije skope, smo ljubljansko borzo In agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) vprašali, kako so zaščiteni mali vlagatelji.

Na ljubljanski borzi je zadnja dva tedna pozornost usmerjena na delnico Istrabenza oziroma njen meteorni vzpon. Po sprostitvi trgovanja so se prvi posli sklepali pri okoli pet evrov za delnico, nato je nastal korenit zasuk. Tečaj koprskega holdinga se je začel vzpenjati, in to ne z majhjiirni koraki Iz grdega račka, ki ga nihče ni hotel, se je v pičlih nekaj dneh prelevil v zalega laboda, saj je tečaj poletel za 310 odstotkov. Kupci so včeraj za delnice dobrien del dneva ponujali 80 odstotkov več kot minuli četrtek oziroma 15,62 evra.

Večjih delniških premikov ni

Delniška knjiga med 50 največjimi delničarji ne razkriva premikov, razen pri Slovenskem podskladu NLB, kije prodal 150 lotov Istrabenza. Število delničarjev je zraslo, zato lahko sklepamo, da so v družbo vstopili špekulativni mali vlagatelji.

Bi lahko borza in ATVP bolj zaščitila vlagatelje?

Imajo vlagatelji dovolj informacij, da se lahko racionalno odločajo za nakupe ali prodaje delnic Istrabenza? Kaj lahko naredi borza? »Izdajateljem pri obveščanju svetujemo in to tudi spremljamo, vendar pa so sami odgovorni za presojo, vsebino in popolnost javne objave. Izdajatelju, ki presodi, da s posamezno objavo ne bo mogel zagotoviti enakomerne obveščenosti oziroma so poslovni dogodki ali informacije zunaj njegovega neposrednega nadzora, je omogočeno, da zahtevajo zaustavitev trgovarrjadolOdelovnih dni. Ustavitev trgovanja, ki jo določi borza, je resen posegna borznem trgirin se - upoštevaje tudi evropsko prakso - uporablja v res izjemnih primerih. Investicijska javnost je že bila obveščena, da gre v primeru Istrabenza zaradi insolventnosti družbe za večjo negotovost glede prihodnjega poslovanja družbe, in to lahko vlagatelji upoštevajo pri svojih investicijskih odločitvah,« odgovarjapredsednikuprave ljubljanske borze Andrej Sketa.

In kaj pravi ATVP, ki bi morala skrbeti tudi za varnost vlagateljev na borzi? Nič vsebinskega, kerpravrjo,dane morejokomentirati morebitnih nadzornih postopkov. Vprašali smo jih, ali bodo Istrabenz pozvali k večjim razkritjem sanacijskega načrta, ali menijo, da bi borza morala ustaviti trgovanje do podrobnejših pojasnil, ali je borza dovolj zaščitila vlagatelje le z 30-odstotno dnevno omejitvijo gibanja tečajev in ali preverjajo sklenjene posle z delnicami Istrabenza.

Za vodstvo Istrabenza tudi »prijave z ulice«?

Na včeraj končan razpis za predsednika in člana uprave Istrabenza je po naših informacijah prispelo okoli 20 prijav. Koliko natančno, nam v Istrabenzu niso želeli odgovoriti. »Kadrovska komisija NS se bo sestala vprihodnjih dneh, kandidate povabila na pogovor in nato odločala o imenovanju.« Prijavo je oddal Marko Jazbec, ki so ga že pred mesecem na čelu Istrabenza želele videti banke upnice. Po govoricahje prijavo oddal tudi predsednik nadzornega sveta Istrabenza Tomaž Toplak, ki pa na naše vprašanje, ali to drži, ni odgovoril. O tem ni želel govoriti niti sredi aprila, ko so te govorice že krožile (www.finance.si/244198). Med prijavami za predsednika uprave, ki jih nismo mogli preveriti, naj bi bile prij ava člana uprave Bogdana Topiča (NFD) in Tamare Jerman (Petrol), Matjaža Janežiča, Bavčarj evega svetovalca za energetiko, ter tudi šefa koprske območne enote DBS Stojana Prinčiča, kot je bilo slišati v govoricah. Pred kratkim se je omenjalo še, da bi kandidiral Miloš Fortunat, ki v NS zastopa zaposlene.

Vir, ki ne želi biti imenovan, pravi, daje med prijavami tudi dosti takih »z ulice«. Zahtevani pogoji so bili namreč precej ohlapni: najmanj univerzitetna izobrazba, pet let delovnih izkušenj ter »potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog«. Prav tako prejšnji teden tega, ali bo oddal prijavo, ni želel povedati Igor Bavčar, ki se mu mandat (za zdaj) konča 15. maja.

Delnico Dadasa si lahko vsaj obesil na steno

► Enaki zgodbi kot pri skokoviti rasti delnice Istrabenza smo bili pred leti priča denimo pri Dadasu. Njegova delnica je bila v najboljših časih vredna preračunano 1.500 evrov. Nato je poslovni sistem Davorina Sadarja pokleknil pod težo bremen in dolgov. Dadasova vrednost na borzi se je hitro topila, v zadnjih vzdihljajih družbe pa je prišlo tudi do večjih odbojev navzgor, kot zdaj pri Istrabenzu. Upniki Dadasa so kot enega izmed izhodov v sili uporabili tudi (delno) konverzijo terjatev v lastniški delež, cena je znašala preračunano 25 evrov. Zaradi pripojitev nekaterih družb in konverzij terjatev se je na koncu število delnic Dadasa več kot podeseterilo. Kaj pa cena delnice? Pred dokončnim propadom nekoč velike borzne zvezde in izbrisom z organiziranega trga je cena upadla na dober evro, danes pa si lastniki takrat še materializirane delnice to lahko obesijo na steno ali pa jo kot košček zgodovine poskušajo prodati kakšnemu zbiralcu. Pred leti si za delnico na spletnem bolšjaku dobil kakšnih sto evrov.

Kaj bi lahko poganjalo rast tečaja delnice Istrabenza

1. Friziranje bilanc prezadolženih holdingov

► Od sprostitve trgovanja z delnico Istrabenza sredi aprila je bilo večkrat opaziti povpraševanje po nekaj lotih Istrabenza, kije tudi za nekaj evrov preseglo ponudbo po tržni ceni, zato je kupec preplačal delnice. Razlog za takšno početje bi lahko bilo višanje tečajev pred dnem zapadlosti katerega od kratkoročnih posojil, zavarovanih z delnicami Istrabenza. Delničarji, ki jim je v interesu čim višja cena delnic, so Petrol, Maksima Holding, NFD Holding, Maksima Invest, Daimond, Finetol.

2. Špekulativni zaslužki

► Cena Istrabenza je 20. aprila upadla celo na 4,89 evra, včeraj pa seje večino časa z delnico Istrabenza trgovalo po 15,62 evra, kar pomeni zaslužek 310 odstotkov. Z rastjo delnice sta se povečala število in obseg poslov. Spretnejši dnevni vlagatelji so odkrili nišo in poknjižili lepe zaslužke. Včeraj je bilo z delnico približno 44 tisoč evrov poslov, celotni minuli teden pa nekaj nad 200 tisoč evrov. Na trgu je razmeroma malo ponudbe, zato eksplozija tečaja ne preseneča.

3. Zaupanje v delnico Istrabenza

► Vlagatelji verjamejo v uspeh dokapitalizacije družbe, ki bo pri 13,80 evra, zato v lastniško sestavo vstopajo novi dolgoročni vlagatelji. Da scenarij ni verjeten, potrjujejo neuradne informacije iz borznoposredniških družb, da v Istrabenzu aktivno ne iščejo vlagateljev za dokapitalizacijske delnice. Iz delniške knjige je razvidno, daje med 29. aprilom in 4. majem 150 delnic prodal slovenski podsklad NLB.

AttachmentSize
3981972.pdf1014.04 KB

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.