Delničarjem Telekoma Slovenije 3,50 EUR bruto dividende, enormni prejmki direktorja Ipka na Kosovu

NatisniNatisni

Delničarji Telekoma Slovenije so se danes sestali na 31. skupščini, kjer so odločali tako o delitvi dobička, kakor razpravljali o preteklih poslih družbe in končno dobili nekaj jasnih odgovorov. Za polom z arbitražno sodbo, ki je delničarje Telekoma Slovenije stal 22,9 mio EUR, za sedaj brez sankcij za odgovorne, na skupščini pa smo doživeli šokantno razkritje enormne plače direktorja Telekomove odvisne družbe Ipko na Kosovu, ki že vse od leta 2011 prejama cca 275.000,00 EUR bruto po dveh pogodbah.

Ljubljana, 05. junij 2020

Delničarji bodo prejeli dividenda v višini 3,50 EUR bruto 19. junija 2020

Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije je danes na 31. skupščini Telekoma Slovenije zastopal preko 2,13 % prisotnega kapitala oz. 112.564 delnic TSLG z glasovalno pravico. Delničarji so potrdili predlog, ki ga je podal SDH, da se za izplačilo dividend nameni znesek v višini 22.796.173,00 EUR oz. 3,50 EUR bruto na posamezno delnico. Preostali del v višini 7.395.372,48 EUR se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 18. 6. 2020 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende 17. junij 2020. Dividende se izplačajo 19. 6. 2020

Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz odaje ODMEVI TV SLO1 z dne 05. junij 2020 ob 22.00 uri pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Skupščina je podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu in se seznanila z prejemki organov vodenja in nadzora ter politiko plačil.

mag. Robert Erzin direktor IPKO na Kosovu od leta 2011 najbolje plačani manager Skupine Telekoma Slovenije

Ko se je skupščina seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, je delničarje neprijetno presenetilo razkritje o enormni plači direktorja Ipka na Kosovu.

Na skupščini smo izvedeli, da ima direktor Ipko na Kosovu mag. Robert Erzin po 2 pogodbah kar 275.000,00 EUR dohodkov bruto in to že od leta 2011. Zadnji pozitiven finančni popravek pogodbe je podpisal leta 2014 z njim predsednik uprave mag. Rudolf Skobe, kar je razkril sedanji predsednik uprave Telekoma Slovenije mag. Tomaž Seljak. Ob tem je imel mag. Robert Erzin celo pravico do 12 plač odpravnine v primeru prenehanja funkcije, ter pravico do uveljavljanja konkurenčne klavzule kar za dobo 24 mesecev. 

Predsednik mag. Tomaž Seljak je na vprašanje predsednik Društva MDS Rajka Stankovića kaj bo naredil, da bo take enormne prejemkov in odpravnin omejil, skupščini povedal, da so pred dnevi plačo po obeh pogodbah mag. Robertu Erzinu bistveno znižali in mu omejili tudi pravico do odpravnine na 6 mesecev.

PWC novi revizor

Skupščina je tudi potrdila izbor PWC za revizorja za obdobje 2020 do 2020

Aleš Šabeder novi član nadzornega sveta

Skupščina je namesto Dimitrija Marjanovića, ki mu je poteke mandat 13 maja 2020 izvolila Aleša Šabedra, bivšega ministra za zdravje, bivšega generalnega direktorja UKC Ljubljana in bivšega direktorja Semenarne za novega člana nadzornega sveta

Sprejeta izvensodna poravnava

Skupščina delničarjev je tudi podala soglasje k nameravani sklenitvi poravnave, na podlagi katere se dokončno uredijo vsa medsebojna vprašanja in zahtevki, ki izhajajo iz sodnega postopka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, v katerem družba uveljavlja odškodninski zahtevek zoper njene bivše člane uprave z Bojanom Dremljem na čelu. Na tej osnovi zavarovalnica, pri kateri je zavarovana odškodninska odgovornost bivših članov uprave, družbi plača znesek v višini 2,8 mio EUR. Z izpolnitvijo te obveznosti zavarovalnice so urejena vsa medsebojna razmerja med pravdnimi strankami.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.