Vzajemna pod absolutno kontrolo Štajerske gospodarske zbornice in Romana Glaserja

NatisniNatisni

Danes so na Vzajemni, d.v.z., potekale volitve za 15 novih zastopnikov in kot smo pravilno napovedali že 21. marca 2013, so predstavniki Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ) poleg 12 obstoječih predstavnikov, dobili še najmanj 11 predstavnikov od 15 voljenih in imajo tako absolutno večino najmanj 23 od 45 zastopnikov.

Čeprav smo vsi mislili, da se prevzem Vzajemne s strani ene interesne skupine ne more zgoditi, se je slednje izkazalo za popolnoma zgrešeno in zmotno. Spomnimo se le volitev pred dvemi leti, ko so v skupščino Vzajemne izvolili 18 zastopnikov iz ŠGZ, ki jo vodi Roman Glaser, njegova desna roka pa je sekretarka ŠGZ, sicer tudi predsednica NS Vzajemne Aleksandra Podgornik. Ob njej v NS sedi tudi Boris Pipan, sicer sorodnik Romana Glaserja, ki je javnosti bolj poznan tudi po 'uspešnem prevzemu in kasnejši prodaji' Etre 33.

 

Ljubljana, 02. julij 2013


 

Preostalih 30 članov skupščine Vzajemne je izvolilo 15 novih članov skupščine Vzajemne

Tako je danes večina odločala o manjšini in glede na znana razmerja se je uresničila napoved, da je interesna skupina ŠGZ, iz dosedanjih 18 prišla kar do najmanj 23 predstavnikov in tako absolutne oblasti v 45 članski skupščini. Tako se je formalno tudi zaključil prevzem Vzajemne, ki je pod kontrolo Romana Glaserja, njegove sekretarke v ŠGZ, Aleksandre Podgornik ter Borisa Pipana, ki je tudi v sorodstvenem razmerju z Glaserjem.

 

Ali se Katji Jelarčič dokončno »maje« stolček?

Kot smo pravilno marca napovedali odstavitev oz. 'prostovoljni' (?!) odhod Milojke Kolar, že zdaj napovedujemo, da enaka usoda utegne čakati tudi članico Uprave, takoj ko bo v Upravi še vsaj en član z licenco AZN.

Zavarovanec Vzajemne, Grega Tekavec, poziva AZN, da pripravi nujne spremembe zakonodaje in pravilnika o volitvah

S strani zavarovanca Vzajemne, je že marca 2013 Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) bila obveščena o anomaliji, ki je tako skupščino Vzajemno potisnila v naročje štajerske regije oz. interesne skupine okrog ŠGZ ter Romana Glaserja.
Upamo, da bo sedaj AZN kot regulator proučila nastalo situacijo in po potrebi sama poslala v proceduro popravke volilnega sistema, ki bo odpravil nelogični sistem izbora večine.

Namesto tega zavarovanci Vzajemne pričakujemo, da se zakon in volilni pravilnik poravi v tej smeri, da naj bi v bodoče izpraznjena mesta zasedali prvi trije čakajoči nadomestni zastopniki v vsakem razredu, skladno z doseženimi rezultati (prejetimi glasovi) na predlanskih splošnih volitvah. Prav tako pričakujemo popravke volilnega sistema, ki bo upošteva tudi enakomerno regijsko zastopanost skladno s strukturo članstva Vzajemne.

 

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.