Vzajemna po meri štajerske gospodarske zbornice?!

NatisniNatisni

Včeraj je na Vzajemni, d.v.z., potekal žreb, kdo od zastopnikov v skupščini bo predčasno zapustil mandat in po dveh letih dela prepustil možnost novim močem. Čeprav smo vsi mislili, da se prevzem Vzajemne s strani ene interesne skupine ne more zgoditi, se je slednje izkazalo za popolnoma zgrešeno in zmotno. Spomnimo se le volitev pred dvemi leti, ko so v skupščino Vzajemne izvolili 18 zastopnikov iz Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ), ki jo vodi Roman Glaser, njegova desna roka pa je sekretarka ŠGZ, sicer tudi predsednica NS Vzajemne Aleksandra Podgornik. Ob njej v NS sedi tudi Boris Pipan, sicer nečak Romana Glaserja, ki je javnosti bolj poznan tudi po »uspešnem prevzemu in kasnejši prodaji Etre 33«. Pri tem je zanimivo, da svojega usklajenega nastopa na volitvah Vzajemne ta skupina ni razkrila pred in med volitvami, ampak šele po volitvah. Za razliko od ŠGZ, pa je na takratnih volitvah uspešno kandidirala tudi naveza KGZS in Društva Malih delničarjev Slovenije, ki sta to najavili javno pred postopkom volitev in skupaj dobili 12 zastopnikov v 45-članski skupščini.

 

Ljubljana, 21.03.2013


 

Ali teorija velikih števil v vzajemni velja?

Včeraj je tako z »naključnim računalniškim žrebom« iz skupščine Vzajemne izpadlo 6 od 18 predstavnikov ŠGZ, 6 od 12 predstavnikov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Društva MDS in 3 »neodvisni« kandidati od 15. Predstavniki Društva MDS in KGZS smo predlagali klasičen žreb, ki ga bi opravil vsak posamezni zastopnik, vendar naš predlog žal ni bil upoštevan. Tako zaradi nenavadnih rezultatov ostaja odprto vprašanje glede domnevnega računalniškega postopka, ki naj bi zagotavljal naključni žreb.

 

Preostalih 30 članov skupščine Vzajemne bo izvolilo 15 novih članov skupščine vzajemne

Skrb vzbujajoče je še, da lahko preko sistema kooptacije ponovno sodeluje tudi sedaj izpadli zastopnik in ga na to mesto izvoli večina, ki je imela srečo in obstala v skupščini Vzajemne. Tako bo večina odločala o manjšini in glede na sedaj znana razmerja se nam obeta, da se bo interesna skupina ŠGZ, ki ima sedaj 12 od 30 članov teoretično okrepila kar za 15 članov. To pomeni, da bo po novem v skupščini lahko zasedla kar 27 mest od 45, saj za to potrebuje prepričati le še 4 aktualne zastopnike v skupščini in z 16 glasovi preglasuje ostalih 14 ter si ukroji sestavo skupščine po svoji meri.

 

Danes pred AZN novi član uprave Vzajemne d.v.z. - Ali se Milojki Kolar dokončno »maje« stolček?

V kolikor imamo točne informacije, bo danes g. Neven Cvitanović, ki je v Vzajemno prišel iz Adriatic Slovenice na predlog ŠGZ, opravljal zaslišanje pred svetom AZN, ki odloča o licencah. Skoraj gotovo je pričakovati, da bodo nadzorniki Vzajemne pod vodstvom Aleksandre Podgornik, sedanji prvi dami Vzajemne, Milojki Kolari podali zahtevo »za sporazumno slovo«, takoj ko bo Neven Cvitanović prejel licenco, saj morata v zavarovalnici imeti le to vsaj dva člana Uprave. Predstavniki štajerske regije bodo na takšen način popolnoma prevzeli obvladovanje Vzajemne.

 

Kriminalisti še vedno preiskujejo, članstvo predsednice NS in člana NS v Vzajemni tako še kar pod vprašajem?

Zanimivo pri tem pa je, da kriminalistična preiskava domnevnega prirejanja zapisnika s strani predsednice NS Vzajemne glede volitev Uprave, ko je bila ob Milojki Kolar in Katji Jelarčič v upravo Vzajemne na isti seji NS veljavno izvoljena 3 članica Uprave Karmen Ponikvar, a položaja ni mogla zasesti, saj so ji to preprečili prav predstavniki ŠGZ, ki so takrat trdili, da bo uprava samo dvočlanska, še ni obrodila sadov, zato bomo v zvezi s tem ponovno pozvali organe pregona, da o tem izdajo ustrezno poročilo. Več o tem si lahko ogledate TUKAJ.

Prav tako smo zavarovanci Vzajemne ostali brez odgovora ali je predsednica NS Aleksandra Podgornik in član NS Boris Pipan zavarovanec Vzajemne in če, od kdaj to sta?

 

Zavarovanec Vzajemne Rajko Stanković poziva AZN za ad hoc ukrep in nujno spremembo pravilnika o volitvah in popravke zakonodaje

Rajko Stanković, kot zavarovanec Vzajemne je danes z dopisom obvestil AZN o anomaliji, ki bi lahko skupščino Vzajemno potisnila v naročje štajerske regije oz. interesne skupine okrog ŠGZ. Da si skupščine Vzajemne nihče ne bi mogel podrediti predlaga, da AZN kot regulator nemudoma poseže z ODLOČBO in odpravi možnost kooptacije z volitvami, ki jih izvedejo zastopniki, ki so imeli srečo pri žrebu. Namesto tega z odločbo predpiše oz. zapove, da naj izpraznjena mesta zasedejo prvi trije čakajoči nadomestni zastopniki v vsakem razredu, skladno z doseženimi rezultati (prejetimi glasovi) na predlanskih splošnih volitvah, pri tem pa naj se upošteva tudi enakomerno regijsko zastopanost skladno s strukturo članstva Vzajemne.

 

Komedija zmešnjav »poslanec voli novega poslanca«

Rajko Stanković meni, da če temu ne bo tako, bodo zavarovanci Vzajemne prevarani, njihova volilna volja pa izigrana, saj bo večini omogočeno odločati o manjšini. Tako bi 30 zastopnikov – »poslancev Vzajemne« izvolilo 15 novih »poslancev Vzajemne«, ne glede na podporo, ki so jo deležni s strani članstva. Pri tem bi moral v bodoče volilni pravilnik Vzajemne uvesti tudi »regijsko kvoto«, in s tem preprečiti, da ena pokrajina v državi, ne more prevladati nad ostalimi, kot smo priča temu sedaj, ampak, da je število izvoljenih preslikava strukture članov Vzajemne.

Spomnimo, da je Vzajemna poleg 9 predstavnikov posameznih razredov izvolila še 18 nadomestnih zastopnikov. Ravno zato ni prav nikakršnega razloga, da bi zaobšli rezultate predlanskih volitev, saj bi teoretično »porabili« letos 3 in čez dve leti še 3 nadomestne zastopnike«.

 

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.