Vzajemna, d.v.z. z nespremenjenim nadzornim svetom

NatisniNatisni

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice ostaja nespremenjen, saj je predčasno razrešitev mag. Aleksandre Podgornik, Brigite Aćimović in Borisa Pipan podprlo polovica prisotnih zastopnikov oziroma 19, proti pa je bilo prav tako 19 zastopnikov, a pri tem pripomnimo, da je skupina zastopnikov združena pod okriljem Štajerske gospodarske zbornice v skupščini Vzajemne d.v.z. uspela pridobiti 18 članov. Glede na podatke o prisotnosti (manjkalo je 6 zastopnikov) so torej poleg svojih lojalnih članov uspeli očitno prepričati le enega ali dva zastopnika od preostalih 21 prisotnih zastopnikov, z zanikanjem predstavljenih argumentov za njihovo razrešitev.

 

Ljubljana, 28. avgust 2012


 

Skupščina se je začela z proceduralnim predlogom Stojana Auerja

Ker je bila skupščina prvotno zaprta za javnost, je Stojan Auer podal proceduralni predlog, da se le ta odpre za javnost, saj ne vidi prav nobenega razloga za »skrivanje«, saj gre le za pomembno gospodarsko družbo, katere član je skoraj vsak drugi državljan in ima zainteresirana javnost pravico izvedeti, kako so v preteklosti poslovali in kakšni so obeti za prihodnost. Sklep je dobil potrebno večinsko podporo in seji so lahko prisostvovali poleg novinarjev tudi drugi, ki so imeli interes poslušati dogajanje na skupščini Vzajemne, d.v.z.

 

Vzajemna z dobičkom, Uprav in NS z razrešnico

Skupščina je sprejela letno poročilo za 2011 in izglasovala, da se bilančni dobiček 1,13 milijona evrov razporedi v varnostne rezerve (16.441 evrov za dopolnilno zavarovanje, 1,11 milijona pa za druga premoženjska zavarovanja) ter podelila razrešnico upravam in nadzornemu svetu v letu 2011. Nasprotni predlog zastopnika je sicer predvideval, da se 900.000 EUR nameni za zmanjšanje letne premije v višini 1,05 EUR na zavarovanca, a ker je osnovni predlog dobil zadostno podporo , se o njem ni glasovalo. Vzajemna ima zdaj tako 62 milijonov evrov kapitala.

 

Uprava zanikala navedbe v anonimki

Le dan pred skupščino je zakrožilo anonimno pismo s hudimi obtožbami na račun dela Uprave in nekaterih članov NS, a je te Milojka Kolar, predsednica Uprave, v celoti zanikala in povedala, da Uprava deluje skladno z zakonom in da meni, da je to namenjeno tudi njeni osebni diskreditaciji. Prav tako je zanikala, da bi se dogajal mobing in da se je od tega distancirala tudi predsednica sindikata na Vzajemni, saj naj bi anonimko podpisalo 86 zaposlenih. Kaj je res in kaj ne pa bo pokazal čas.

 

Skupščina pred skupščino?!

Ko je v okviru razprave želel zastopnik Stojan Auer izvedeti več o načrtih za prihodnost in o morebitnih novih produktih le teh odgovorov ni dobil, saj jih je Uprava podala na neformalnem srečanju pred skupščino, zakaj o tem ne sme vedeti zainteresirana javnost pa žal nismo izvedeli. Po skupščini je Stojan Auer za medije dejal: »Nikjer se nikoli ne zgodi, da bi uprava pojasnjevala svoje odločitve pred dejansko skupščino.«

 

Izbor revizorja in nov poslovnik

Skupščina je tudi sprejela poročilo o notranji reviziji, določila sejnine in sprejela poslovnik o delu skupščine Vzajemne.

 

Nadzorni svet v nespremenjeni sestavi

Na zahtevo pobudnikov za razširitev dnevnega reda je skupščina odločala o morebitnem predčasnem odpoklicu  3 članov NS mag. Aleksandre Podgornik, Brigite Aćimović in Borisa Pipan iz vrst Štajerske gospodarske zbornice, ki ga vodi mag. Aleksandra Podgornik in je hkrati tudi direktorica Štajerske gospodarske zbornice (predsednik le te je Roman Glaser, predsednik Uprave Perutnina Ptuj).

 

Glasovnice označene, ali je šlo za prikrito kontrolo glasovalnega stroja?!

Ker ni bila zagotovljena tajnost volitev je pred glasovanjem o odpoklicu in imenovanju morebitnih članov NS Stojan Auer uspel s proceduralno zahtevo, da se razdelijo nove neoznačene glasovnice. Vendar je za odpoklic glasovalo 19 zastopnikov, proti pa je bilo enako število.

Po skupščini je Stojan Auer za medije dejal »Skrb vzbujajoče je, ker vemo, kdo obvladuje zavarovalnico. To je najverjetneje Štajerska gospodarska zbornica.«

Izjava mag. Aleksandre Podgornik pa je bila »Res smo skupaj kandidirali, a to ni lobij, to so zavarovanci, zaposleni v podjetjih na Štajerskem,« a pri tem pripomnimo, da se za razliko od KGZS in Društva MDS niso javno predstavili javnosti, da kandidirajo usklajeno, a so le to naredili šele davno po izvolitvi, zakaj so to skrivali, pa nikoli niso pojasnili.

V Društvu MDS menimo, da smo dokazali, da očitno v delu trojice v NS ni bilo brezhibno, saj so za njihovo predčasno razrešitev poleg njihovih 18 lojalnih članov glasovali le 1 ali 2 zastopnika, ki niso del organizirane skupine Štajerske gospodarske zbornice, vsi ostali pa so odpoklic podprli. Upamo, da je bil to zadosten opomin, da bo delo v NS od sedaj dalje teklo konstruktivno in v dobrobit vseh zavarovancev in ne bo predmet preglasovanja.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.