Skupščina ZRMK Holding - delničarjem 0,50 € dividende, uprava umaknila pooblastilo za nakup lastnih delnic

NatisniNatisni

Na današnji 14. skupščini družbe ZRMK Holding, d.d., sta pooblaščenca Društva MDS zastopala kar 4 % prisotnega kapitala, sama skupščina pa je minila brez zapletov. Sprejeti so bili vsi predlagani sklepi, kjer posebej velja izpostaviti umik pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic in pa dividendo v višini 0,50 EUR za posamezno delnico, ki bo delničarjem izplačana v 90 dneh.

 

18. avgust 2011


Uprava umaknila pooblastilo za nakup lastni delnic

Delničarji so na lanskoletni 13. skupščini, kljub nasprotovanju Društva MDS, Upravi podelili pooblastilo za nakup lastnih delnic, zaradi česar smo takoj po takratni skupščini pričeli pogajanja z Upravnim odborom, da bi se zainteresiranim delničarjem ponudilo možnost odkupa delnic po pošteni vrednosti in da upravni odbor ne bi nakupoval lastnih delnic.

V Društvu MDS tako pozdravljamo letošnji predlog upravnega odbora, da se slednje pooblastilo umakne, hkrati pa bomo v Društvu MDS skušali nadaljevati s pogajanji glede možne odprodaje delnic po pošteni vrednosti.

 

Delničarjem 0,50 EUR dividende

Skupščina je soglasno potrdila delo upravnega odbora in pri obravnavi letnega poročila sprejela tudi sklep o delitvi bilančnega dobička, ki delničarjem namenja 0,50 EUR za dividendo. Družba bo dividende izplačala v 90 dneh od dneva skupščine.

Upravni odbor je hkrati poudaril, da je ZRMK Holding, kljub zaostrenim gospodarskim razmeram, posloval dobro in da bodo skušali dosegati enake rezultate tudi v letošnjem letu, čeprav so razmere še slabše.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.