Skupščina Žita – 7,70 EUR dividende, mali delničarji s svojim predstavnikom v NS

NatisniNatisni

Delničarji Žita so se na današnji 20. skupščini seznanili s poslovanjem družbe v preteklem letu, hkrati pa so po nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holding, d.d. (SDH), potrdili dividendo v skupni višini 7,70 EUR bruto na delnico. Za novega člana Nadzornega sveta (NS) so delničarji namesto Tomija Rumpfa potrdili Rajka Stankovića, predsednika Društva Mali delničarji Slovenije. V teku je tudi prodajni postopek, v katerem je združen 50,70 % paket delnic, zato je toliko bolj pomembno, da imajo mali delničarji svojega predstavnika v NS.

 

Ljubljana, 20. junij 2014


 

Poslovanje v letu 2013 ter razrešnica Upravi in NS

Predsednik Uprave, Janez Bojc, je v okviru predstavitve poslovanja Skupine Žito izpostavil, da so na rezultate vplivali negativni gospodarski treni v Sloveniji in pa visoke cene surovin.  Družba je v minulem letu zmanjšala svoj finančni dolg  za 19 %, neto dolg pa kar za 35 %. Prihodki od prodaje so bili sicer v letu 2013 za 0,4 % manjši kot v letu 2012, delež izvoza pa je porasel za 0,5 % točke.

Upravi in NS je bila podeljena razrešnica z 99,9 % večino.

 

7,70 EUR dividende ter imenovanje novega člana NS

Delničarji so z več kot 99 % večino potrdili nasprotni predlog SDH, da se za dividende nameni 7,70 EUR na delnico, med tem ko sta Uprava in NS predlagala 3,40 EUR oziroma 44 % bilančnega dobička leta 2013. Dividende bodo delničarjem izplačane do 24.10.2014.

Za novega člana NS je namesto predsednika NS, Tomija Rumpfa bil imenovan Rajko Stanković, kot predstavnik malih delničarjev. Njegovo izvolitev je podprla večina delničarjev, saj je za izvolitev glasovalo 71 % prisotnih delničarjev.

 

Imenovanje revizorja in dopolnitev NS s predstavniki zaposlenih

Delničarji so za revizorja potrdili revizijsko družbo UHY revizija iz Ljubljane, prav tako pa so se seznanili z imenovanjem dveh predstavnikov zaposlenih v NS in sicer go. Sonjo Perčič in go. Greto Dečman.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.