Skupščina Zdravilišča Rogaška ponovno prekinjena za 60 dni

NatisniNatisni
Predsedujoči skupčine odvetnik Zvonimir Cugmas, ki je na prejšnji skupščini poskrbel za pestro dogajanje najel dva varnostnika, po njegovih besedah za "discipliniranje" morebitne neposlušnosti njegovih "strokovnih" navodil delničarjev.
 
Rogaška Slatina, 20.01.2011

SKUPŠČINA SE NADALJUJE ČEZ 60 DNI
 
Na predlog lastnika Mateja Goričana so takoj po ugotovitvi prisotnosti, prisotni delničarji sprejeli proceduralni sklep o prekinitvi skupščine za novih 60 dni. Razlog za tokratno prekinitev je tehnične narave, saj vpis novih delnic (skladno z razmerji) še ni izveden, ter dogovori o dokapitalizaciji tudi niso še sklenjeni.
 
ČEZ 60 DNI O DOKAPITALIZACIJI IN USKLADITVI STATUTA
 
Osnovni kapital družbe, ki znaša nekaj več kot milijon evrov in je razdeljen na skupaj 10.478 delnic, nameravajo povečati za 1,28 milijona evrov, na 2,32 milijona evrov.
 
Povečanje osnovnega kapitala v višini 1,28 milijona evrov bi se izvedlo z izdajo 12.801 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic, pri čemer bi bila prodajna cena ene delnice enaka njeni nominalni vrednosti, torej 100 evrov. Dokapitalizacija je potrebna zaradi podhranjenosti družbe.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.