Skupščina Zavarovalnice Triglav izvolila 5 novih članov nadzornega sveta in delničarjem namenila 1,7 EUR bruto dividende

NatisniNatisni

Letošnja 46. skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah kot so seznanitev z letnim poročilom, delitev bilančnega dobička, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS), spremembah statuta družbe in izvolila petih novih članov NS Zavarovalnice Triglav. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković – predsednik in Grega Tekavec – izvršni sekretar sta na skupščini zastopal 4,26 % na skupščini prisotnega kapitala oz. imela pooblastilo za glasovanje iz naslova 774.728 delnic Zavarovalnice Triglav.

 

Ljubljana, 25. maj 2021

 

Uspešno poslovanje v 2020

 

Skupina Triglav je v 2020 dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 90 glede na 2019, enako v nadaljevanju) in 73,7 milijona evrov čistega dobička (indeks 88) ter povečala obseg poslovanja (4-odstotna rast premije na 1.234 milijonov evrov in 5-odstotno povečanje obsega premoženja strank v vzajemnih skladih in v individualnem upravljanju na 1.156 milijonov evrov). Triglav s svojimi enajstimi zavarovalnicami zaseda vodilno mesto v regiji Adria in je eden vodilnih slovenskih upravljalcev premoženja na trgu vzajemnih skladov.

 

Finančna stabilnost

 

 

Skupina je ostala ustrezno kapitalizirana in likvidna, kar potrjujeta tudi ponovno prejeti visoki bonitetni oceni »A« s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Profil tveganj skupine se ni pomembno spremenil, kapitalska ustreznost pa se je z vrednostjo 240 odstotkov ob koncu leta 2020 nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala skupine.

 

Delničarjev 1,7 EUR bruto dividenda

 

Na skupščini je bil sprejet z 89,88 % večino predlog Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice, da se za plačilo dividende nameni 1,70 evrov bruto na delnico (skupna vrednost 38.649.751,60 evrov) oziroma 53% odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2020, kar je skladno z dividendno politiko in priporočili AZN. Dividenda bo izplačana 10.06.2021, delničarjem vpisane v delniško knjigo na dan 09.06.2021. O nasprotnem predlogu za delitev 3,5 EUR dividende se žal ni glasovalo.

 

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je predlagal, da Uprava in NS svet po odpravi omejitev glede izplačevanja dobička s strani Agencije za zavarovalni nadzor razmislita, da na začetku leta 2022 izplačata akontacijo dividende za leto 2021 ob izpolnjevanju kriterijev solventnosti in finančne stabilnosti.

 

Delničarji sprejeli spremembe statuta, podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu in izvolili 5 članov novega nadzornega sveta

 

Delničarji so vse ostale sklepe sprejeli z 99,8 % večino in tako podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu, sprejeli spremembe in dopolnitve statuta, ki je med drugim omogoča uporabo odobrenega kapitala v obdobju za naslednjih 5 let, izključno za potrebe regulatornega okvirja in pomeni dokaz bonitetnim agencijam, da ima družba rezervo tudi v odobrenem kapitalu, kar vpliva na visoko bonitetno oceno, ki jo ZT ima že vsa ta leta. Prav tako pa je sedaj možna tudi virtualna skupščina.

 

Uprava in nadzorni sveta sta za svoje delo prejela tudi pohvalo delničarjev za dobro opravljeno delo v zaostrenem poslovnem okolju leta 2020.

 

Delničarji so tudi izvolili 5 novih nadzornikov in sicer:

  • dosedanjega predsednika nadzornega sveta ZT Andreja Andoljška,
  • Tomaža Benčino (bivšega dolgoletnega predsednika uprave Cinkarne Celje d.d.),
  • Branka Bračka (člana uprave Uniorja d.d.),
  • Jureta Valjavca (direktor telekomunikacijskega podjetja T2)
  • in Petra Kavčiča (nekdanji član nadzornega sveta NKBM, kasneje je bil zunanji svetovalec uprave NKBM in njenega lastnika, ameriškega sklada Apollo Global Management).

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.