Skupščina PSZ – Prisilna poravnava odvisna od soglasja DUTB

NatisniNatisni

Delničarji družbe PSZ, poslovni sistem, d.d. (ki je nastal na podlagi pripojitve družb Poslovni sistem Zupanc, d.d., Trdnjava holding, d.d. in Trdnjava I holding, d.d. v letu 2010), so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013, ob čemer so Upravi in NS soglasno podelili razrešnico ter za revizorja imenovali revizijsko družbo Abeceda, d.o.o. iz Celja. PSZ, ki se trenutno nahaja v postopku prisilne poravnave, za uspešnost le-te čaka zgolj še na soglasje slabe banke oziroma Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB). Pooblaščenca Društva MDS sta na sami skupščini zastopala dobrih 5.000 glasov.

 

Celje, 17. julij 2014


 

Upniki vključno z Raiffeisenlandesbank podali soglasje k prisilni poravnavi, odgovor DUTB znan v prihodnjem tednu

Upniki vključno z Raiffeisenlandesbank iz Linza so podali svoje soglasje k postopku prisilne poravnave družbe PSZ, Uprava družbe pa do konca prihodnjega tedna pričakuje tudi končni odgovor DUTB.

Glede na to, da ima PSZ na današnji dan še vedno 3.555 delničarjev, v Društvu MDS upamo in pričakujemo, da bo DUTB, tako kot ostali upniki, podala svoje soglasje k prisilni poravnavi, ki bi družbi omogočila nadaljno poslovanje, saj bi v nasprotnem primeru lahko sledil stečaj družbe. 

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.