Skupščina Mlinotesta ponovno potrdila vse sklepe januarske skupščine

NatisniNatisni

Delničarji družbe Mlinotest, d.d. so na današnji skupščini ponovno glasovali o predčasnem odpoklicu dveh obstoječih članov in imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta, po že izvedeni, vendar po določilih ZGD-1 prepozno sklicani januarski skupščini. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 21.000 delnic oziroma slab procent prisotnega kapitala. 

 

Ajdovščina, 11. februar 2016


 

Konvalidacija sklepov januarske skupščine - Borut Kuharič in Silvan Peršolja predčasno odpoklicana iz nadzornega sveta, Ivan Vodopivec in Miran Gombač nova nadzornika

Na skupščini delničarjev družbe Mlinotest, ki je potekala dne 7. januarja 2016, so delničarji izglasovali sklepe o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta Borut Kuhariča in Silvana Peršolje, ter imenovanju novih članov nadzornega sveta -  Ivana Vodopivca in Mirana Gombača.

Glede na to, da je bila januarska skupščina družbe sklicana prepozno po določilih ZGD-1, so delničarji na današnji skupščini glasovali o nasprotnih predlogih delničarja VIPA Holding, d.d. – v likvidaciji ter konvalidirali sprejete sklepe o predčasnem odpoklicu in imenovanju novih nadzornikov. Tako so z 99,94% glasov prisotnih delničarjev odpoklicali dosedanja člana nadzornega sveta nadzornika Boruta Kuhariča in Silvana Peršolja. Za nova nadzornika družbe s 6 let trajajočim mandatom so delničarji imenovali Ivana Vodopivca in Mirana Gombača. 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.