Skupščina M1 v znamenju zahteve za izredno revizijo

NatisniNatisni

Na današnji skupščini družbe M1, d.d. je Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) zastopalo nekaj več kot 13.500 glasov malih delničarjev. Osrednja tema skupščine je bila razširitev dnevnega reda, ki jo je vložilo 10 delničarjev družbe, skladno z določili Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), ki omogoča, da 10 delničarjev družbe zahteva izredno revizijo. Društvo MDS je k zahtevi za razširitev podalo nasprotni predlog, da se izredno revizijo izbere drugo revizijsko družbo, kar je skupščina ob vzdržanemu glasovanju ostalih prisotnih delničarjev skupščina tudi potrdila.

 

Ljubljana, 29. avgust 2012


 

M1 poslovno leto končala z dobičkom v višini 35 tisoč EUR

Skupščina se je uvodoma seznanila z letnim poročilom družbe ter bilančnim dobičkom, ki je v preteklem letu znašal 35.666,71 EUR in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. Družba M1 ima namreč preko 18.000 delničarjev in skoraj 4 milijone izdanih delnic, zaradi česar je delitev omenjenega dobička nemogoča. Kljub vsemu velja poudariti, da je M1 eden izmed redkih PID-ov, ki je v minulem letu ustvaril dobiček.

 

Uprava in NS z razrešnico in imenovanje revizorja

Upravi in NS je skupščina z večino podelila razrešnico, hkrati pa je za revizorja družbe imenovala revizijsko hišo Evidas, d.o.o.

 

Zahteva za izredno revizijo

Kot smo že omenili, je 10 delničarjev skladno z določili ZPNPID vložilo zahtevo za razširitev dnevnega reda z dodatno točko dnevnega reda, »Imenovanje posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov družbe M1 d.d.« Društvo MDS je predlagano zahtevo podprlo, vendar pa pri tem predlagalo zamenjavo revizijske družbe. Izredno revizijo bo tako izvajala revizijska hiša Deloitte revizija, d.o.o.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.