Skupščina Luke Koper odpoklic starih in imenovanje novih nadzornikov

NatisniNatisni

36. skupščine delničarjev Luke Koper so je udeležilo 72,9 odstotka kapitala z glasovalnimi pravicami. Na današnji skupščini delničarjev so se delničarji najprej seznanili z odstopom Tamare Kozlovič, ki je maja lani odstopila, ker je bila izvoljena za poslanko DZ, nato so še odpoklicali štiri člane nadzornega sveta in sicer: Francija Matoza, Nevenko Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca.

Za nove nadzornike so imenovali Boruta Škabarja na predlog Mestne občine Koper, kot ostale 4 predstavnike kapitala pa imenovali  Barbaro Nose, Jožefa Petroviča, Boštjana Raderja in Mirka Bandlja.

Koper, 06.02.2023

SDH predlagal odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Odpoklic štirih nadzornikov, ki zastopajo kapital, je predlagal Slovenski državni holding (SDH). Ta ima v lasti 11,13 odstotka delnic. Sklic izredne skupščine je zahteval tudi v imenu države, ki je neposredno lastnica 51-odstotnega deleža Luke Koper. Ob tem je 4,98 odstotka delnic last Kapitalske družbe, 3,14 odstotka pa Mestne občine Koper. V nadzornem svetu ostaja peti predstavnik kapitala Tomaž Benčina, ki je mandat začel 7. junija 2022.

Predstavitev novih članov nadzornega sveta Luke Koper

Borut Škabar je diplomiran zgodovinar, skozi celotno kariero pa se ukvarja s pomorskimi prevozi oziroma pomorsko logistiko. Trenutno je lastnik in direktor podjetja Bluemarine d.o.o Koper ter direktor družb Blueship STI ltd. Istanbul in Conbulk d.o.o. Koper, so zapisali v obrazložitvi. Njegovo izvolitev sta predlagali občini Koper in Ankaran, na območju katerih leži pristanišče.

Barbara Nose je specialistka revidiranja računovodstva, direktorica in pooblaščena revizorka družbe Constantia Prima d.o.o. iz Ljubljana. Kot je pojasnila predstavnica SDH, ima več kot 25 let izkušenj operativnega vodenja revizijskih projektov, med drugim pa je kot nadzornica sodelovala v nadzornih svetih Luke Koper, Savi Re, sedaj pa je članica NS v Pošti Slovenije d.o.o.

Jožef Petrovič je pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic. Po zagotovilih predlagateljev ima poleg izkušenj na področju prometa tudi bogate menedžerske izkušnje na področju komerciale.

Boštjan Rader je zaposlen na SDH kot samostojni upravljavec in ima izkušnje pri upravljanju državnega premoženja, so obrazložili.

Mirko Bandelj je nekdanji minister za notranje zadeve in dolgoletni generalni sekretar vlade v času, ko je imela glavno vlogo LDS. Zdaj je zaposlen v lastni odvetniški pisarni. Tudi on ima veliko izkušenj z delovanjem v nadzornih svetih družb v lasti države.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.