Skupščina Letrike potrdila predlog Društva MDS za dividendo v višini 0,62 EUR – nov član NS postal Radovan Bolko

NatisniNatisni

Današnja 19. skupščina Letrike, d.d., je potrdila vse predlagane sklepe in hkrati potrdila predlog Društva MDS o delitvi bilančnega dobička in sicer v višini 0,62 EUR bruto na delnico. Delničarjem bo dividenda izplačani v 60 dneh od dneva sprejema sklepa. Za novega člana nadzornega sveta (NS) je bil imenovan Radovan Bolko na predlog Kolektor Group in FMR. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), sta na skupščini zastopala nekaj čez 10.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo nekaj manj kot 1 % glasovalnih pravic. Na skupščini je sicer bilo prisotnih 84,78 % vseh glasovalnih pravic.

 

Šempeter pri Gorici, 11. julij 2013


 

Skupina Letrika beležila padec prodaje na večini trgih

Predsednik Uprave, Edvin Seve je v okviru 2. točke dnevnega reda predstavil poslovanje Skupine v preteklem letu. Skupina Letrika je v letu 2012 realizirala 243 milijonov EUR prihodkov od prodaje, sicer pa je Skupina Letrika v minulem letu zaposlovala 2.485 delavcev. Na ravni hčerinskih družb je Skupina beležila rasti na ameriškem tržišču, med tem ko je na večini ostalih tržišč skupina beležila padce prihodkov. Kljub slabšim rezultatom, katerih razlog je padec prodaje in pa enkratne odprodaje naložbe v Iranu, je družba v letu 2012 ustvarila 1,1 milijona EUR dobička.

Družba je v minulem letu podpisala tudi precej dolgoročnih pogodb, ki bodo družbi zagotavljali stabilnejšo strukturo prihodkov od prodaje, hkrati pa je predsednik Uprave poudaril, da bosta leti 2012 in 2013 še nekoliko slabši od preteklih let.

Predstavnica Kolektor Gorupa, Darja Petrič Florjančič, ki ima v lasti malenkost manj kot 17 % družbe Letrika in je tudi največji posamični lastnik Letrike, je Upravi družbi postavila vrsto vprašanj povezanih z poslovanjem družbe v letu 2012 kakor tudi v zvezi z prihodnjim poslovanjem Letrike.

Ker Uprava na kar nekaj vprašanj ni uspela odgovoriti, vključno z odprtimi zastavami v odvisnih družbah, ki so vpisane tudi v sodnem registru, bodo delničarji odgovore prejeli v roku 14 dni.

 

Dividenda po predlogu Društva MDS 0,62 EUR na delnico

Delničarji so z 53,8 % večino podprli predlog Društva MDS, da se za dividendo nameni 0,62 EUR, kar predstavlja nekaj manj kot milijon EUR dobička.

 

Izvoljen nov član NS

Glede na to, da je v mesecu Juniju 2012 odstopil predsednik NS, Simon Zdolšek, sta tako Slovenska odškodninska družba (SOD) kakor tudi Kolektor Group, podala zahtevo za razširitev dnevnega reda, z namenom popolnitve prostega mesta v NS. Skupščina je z 52,9 % večino izvolila g. Radovana Bolka na predlog Kolektor Groupa in FMR.

Za predlog SOD-a, ki je predlagalo Tomaža Savška je glasovalo le dobrih 24 %.

 

Podeljena razrešnica Upravi in NS ter imenovan revizor za leto 2013

Uprava in NS sta prejela razrešnico za preteklo leto in sicer Uprava z 78,35 % večino, NS pa z 76,46 % večino, hkrati pa je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. za revidiranje izkazov družbe v letu 2013.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.