Skupščina Istrabenza – Po odstopu celotnega NS imenovan nov za 6 let

NatisniNatisni

Današnja skupščina družbe Istrabenz, d.d., je poleg odločanja o razrešnicah in imenovanju revizorja odločala tudi o novi sestavi Nadzornega sveta (NS). Skladno z včerajšnjo objavo na Seo-netu so namreč vsi člani NS podali odstopno izjavo. Društvo MDS je ob siceršnji 69,5 % prisotnosti zastopalo okoli 2 % glasovalnih pravic.

 

Portorož, 28. maj 2014


 

Razrešnica Upravi in NS

Delničarji so se seznanili z Letnim poročilom in hkrati podelila razrešnico dvem sestavam Uprave in pa kar štirim različnim sestavam NS. Vsi so prejeli razrešnico z več kot 98 % večino.

 

Imenovan nov NS

Po odstopu celotnega NS je delničar Sava, d.d. podala nasprotni predlog za izvolitev štirih novih članov NS, prav tako pa je svoj predlog podala Gorenjska banka, d.d., ki je predlagala enakega kandidata kot Sava.

Novi člani NS so tako postali Janko Gedrih, Milan Marinič, Desanka Katič in Denis Tavčar. Njihov mandat traja do maja 2020.

 

Imenovanje revizorja

Delničar NFD je pri imenovanju revizorja podal nasprotni predlog in sicer da se namesto KPMG Slovenije za revizorja imenuje Deloitte revizija, d.o.o. Predlog NFD je dobil več kot 80 % podporo.

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.