Skupščina ELMO – potrjen umik iz borze; Društvo MDS uspelo s predlogom za višjo denarno odpravnino

NatisniNatisni

Današnja skupščina družbe ELMO, Elektromontažno podjetje, d.d., je potrdila vse predlagane sklepe in izglasovala tudi predlagani umik iz borze ter oddelitev z ustanovitvijo nove družbe. Po predlogu Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), bodo delničarji, ki so glasovali PROTI umiku iz borze, imeli možnost izstopa iz delniške družbe in sicer po ceni 2,87 EUR. Uprava je sicer predlagala, da bi odpravnina znašala 2,3 EUR.

 

Ljubljana, 27. avgust 2013


 

Izglasovan umik iz borze

Delničarji so z več kot 90 % večino potrdili umik iz borze, kar pomeni da vsi delničarji, ki so na skupščini glasovali proti umiku iz borze, lahko od družbe zahtevajo izplačilo za njihove delnic, ki bo znašalo 2,87 EUR na delnico. To velja tudi za vse delničarji, ki so Društvu MDS posredovali pooblastilo za zastopanje na skupščini in so obkrožili glasovanje proti umiku iz borze oziroma niso obkrožili ničesar.

Pri tem naj dodamo, da mora delničar samo podati zahtevo za izstop, sicer se šteje, da želi še vedno ostati delničar družbe Elmo, d.d.

 

Soglasje k oddelitvi, imenovanje revizorja in nov član NS

Skupščina je dalal soglasje tudi k oddelitvi premoženja z namenom ustanovitve nove družbe, ELMO NEPREMIČNINE, d.d., s čimer bodo vsi delničarja ELMO, d.d., postali tudi delničarji ELMO NEPREMIČNINE, d.d., skladno z razmerjem, določenim v delitvenem načrtu.

Za revizorja je bila izbrana revizijska družba Evidas, d.o.o., nov član NS pa je postal Andrej Andoljšek.

 

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.