Poziv Društva MDS k odstopu spornih članov novo izvoljenega NS Mercator

NatisniNatisni

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pozivamo Skupino Pivovarno Laško, Unicredit banko Slovenije in NFD skupino, da v dobrobit vseh deležnikov družbe PS Mercator, d.d. razmislijo o tem, da iz novoizvoljenega nadzornega sveta odstopijo vsi, ki imajo kakršni koli konflikt interesov, ali pa se v preteklosti pri svojem delu niso izkazali v vlogah nadzornikov ali upravljavcev. 

 

Ljubljana, 04. april 2012


 

Manjkajoče člane se lahko določi preko sodišča ali na prvi naslednji skupščini

Morda lahko razmislijo o začasnem imenovanju manjkajočih članov NS preko sodišča, ali pa se počaka do izvolitve na prvi naslednji skupščini. Pri tem pozivamo vse, ki ta trenutek imajo glasovalno moč, da naj nova struktura nadzornega sveta Mercatorja bolj odraža dejansko sestavo delniške strukture Mercatorja in pluralnost mnenj v njej. S tako potezo bi dokazali, da dejansko niso hoteli prevzeti 'oblasti' v Mercatorju in da želijo, da se ena največjih družb v Republiki Sloveniji razvija naprej skladno z željami lastnikov.

 

Društvo MDS morebitni prodaji ne nasprotuje

Naj ponovno poudarimo, da v Društvu MDS ne nasprotujemo morebitni prodaji, a pri tem je potrebno imeti 'tresočo roko' pri izbiri kupca, zlasti zaradi posebnega položaja, ki ga Mercator ima v smislu enega največjih zaposlovalcev delovne sile neposredno in posredno enega od glavnih odjemalcev slovenskih kmetov in živilsko predelovalne industrije.

 

Morebitni novi lastnik naj bo sposoben plačati prevzem z vzdržnimi viri financiranja

Novi lastnik, kdor koli že bo mora biti finančno sposoben odplačati prevzem oziroma imeti zagotovljene stabilne vire financiranja in če se izrazimo po računovodsko, mora imeti dobro bonitetno oceno; tu mislimo na primerno bilančna strukturo (primerno pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri financiranja), primerno EBITDA marža, in v trenutku dajanja prevzemne ponudbe vzdržen kazalnik plačilne sposobnosti - NET DEBT TO EBITDA ter nenazadnje resnost potrdi z ustrezno bančno garancijo za kompleten posel.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.