Ponovni predlog za imenovanje novega člana NS v D NALOŽBAH d.d., zaradi odstopa že 2 nadzornice v 14 dneh. Trenutno le en nadzornik!

NatisniNatisni
D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d. 
g. Danilo Peteh - direktor
Šmartinska 52
 
1000 Ljubljana 
Ljubljana, 23. januar 2010
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d.
 
Delničar - predlagatelj Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju Društvo MDS) skladno s pozivom objavljenim dne 22.01.2010 preko sistema SEONET številka obvestila INI-64/10 predlaga, da za novega člana Nadzornega sveta D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljubljana imenujete finančnega strokovnjaka Uroša Sedeja. Izjavo skladno z 255. členom ZGD-1C prilagamo. Pregled njegovih dosedanjih delovnih izkušenj je v nadaljevanju.
 
 
1
1996 - 2000
Petrol, d.d. v Voklem.
maloprodaja
2
2000 - 2004
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
na delovnem mestu finančnega revizorja je vodil skupine revizorjev do 5 ljudi. Kot vodja skupin je usmerjal in nadzoroval mlajše člane, poročal rezultate pooblaščenemu revizorju, kot tudi klientom in vodstvu revizijske družbe.
3
2004 - 2007
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
kot Senior consultant je predvsem vodil terenska dela pri prodajah in nakupih podjetij skupine 3-6 ljudi, poročanje klientu ter vodstvu podjetja.
Odgovoren je bil za koordinacijo in vodenje finančnih in davčnih strokovnjakov, skrb za komunikacijo v skupni ter poročanje klientu (priprava poročila) ter izobraževanje manj izkušenih članov skupine.
4
2007-
Finančni koncepti d.o.o. , Knezova 28, 1000 Ljubljana (zasebna finančno svetovalna družba za namene pomoči pri skrbnih pregledih, svetovanju, cenitev podjetij, revizije, vodenja podjetij in finančnega kontrolinga…)
 
kot finančni in poslovni manager  predvsem sodeluje s tujimi in domačmi vlagatelji pri nakupih in prodajah podjetij, vodi skupine pri skrbnih pregledih, sodeluje pri revizijskih nalogah ter povečevanju rasti podjetja.
V zadnjem času sodeluje s tujimi podjetji pri pripavi poročanja slovenskih podjetij tujim lastnikom,  skrbi za kontrolig in finančno in davčno poročanje.
 

Menimo, da je predlagani kandidat strokovno usposobljen za nadzor družbe in predlagamo, da ga imenujete kot  člana v NS družbe D Naložbe, finančne naložbe, d.d. preko sodišča.

 
Ker je sedaj odstopila tudi 2 članica NS (v roku 2 tednov kar 2 od 3 nadzornikov), je Nadzorni svet družbe nesklepčen in nepopolen ter opravilno obglavljen. Zaradi tako spremenjenih okoliščin izjemoma pristajamo, da se imenovanje vsaj enega manjkajočega člana Nadzornega sveta družbe opravi na predlagan način.
  
Prosimo Vas, da o našem predlogu kandidata za NS seznanite javnost preko sistema SEONET ljubljanske Borze, kakor tudi o vaši odločitvi glede izbora kandidata in načina imenovanja.
 
Predlagamo tudi, da v izogib raznim špekulacijam in ugibanjem nemudoma objavite razloge za dva odstopa članov NS družbe, ki sta se zgodila v zadnjih 14 dneh.
 
Kot delničarji pa tudi zahtevamo, da na spletni strani nemudoma objavite še sledeče podatke:
 
-         telefon, telefaks in e-poštni naslov družbe D Naložbe, finančne storitve, d.d., kar ste očitno pri prenovi strani pozabili,
-         navedite tudi kontaktno osebo za delničarje družbe.
 
Te podatke na vaši spletni strani pričakujemo najkasneje do 29. januarja 2010.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.