Perutnina Ptuj - Delničarji odgovorni za izgube!?

NatisniNatisni

Društvo MDS v zadnjih dneh spremlja že ustaljeno prakso družbe Perutnina Ptuj, d.d., pod vodstvom predsednika Uprave, dr. Romana Glaserja, ko smo nekaj dni pred skupščino, s številnimi izjavami za javnost, priča napadom na Društvo MDS v obliki neresničnih izjav, ki so več kot očitno namenjene odvrnitvi pozornosti od dejanj Uprave Perutnine Ptuj in od dejstev, ki jih prikazujejo rezultati posebne revizije ter celo revizorjevo mnenje v letnem poročilu. V nadaljevanju objavljamo pismo, ki ga naslavljamo tako na predsednika Uprave kot na predsednika Nadzornega sveta.

 

Ljubljana in Ptuj, 26. avgust 2014


 

Spoštovani g. predsednik uprave Perutnina Ptuj, d.d., dr. Roman Glaser, spoštovani g. predsednik NS dr. Borut Bratina!

Oglašam se v zvezi s pisanjem, ki ga je predsednik uprave družbe Perutnina Ptuj, d.d., dr. Roman Glaserja poslal delničarjem Perutnine Ptuj preko VZMD, ter ga lastoročno podpisal, kjer je med drugim zapisano tudi naslednje:

»Svojo večletno destruktivnost v relaciji do Perutnine Ptuj tudi pred 20. skupščino »tradicionalno« nadaljujeta KAD in Društvo MDS in se pri tem vsaka v svojem zahtevku po širitvi dnevnega reda sklicujeta na poročilo izredne revizije BDO revizija, tega pa v času posredovanja za širitev dnevnega reda sploh še nista imeli. Zahtevka se sklicujeta na vsebino poročila, ki sta jo oba dobila šele nekaj 
dni zatem, ko sta formirala svoje neutemeljene zahtevke, in kljub temu, da nobena od obeh predhodnih revizij istih poslov ni odkrila nobenih nepravilnosti, pomanjkljivosti še manj pa oškodovanja družbe. Oba vlagatelja sta torej prejudicirala svoje domneve, kaj bo pisalo v revizijskem poročilu BDO Revizije, ki ni ugotovila škodnih primerov. 

Društvo MDS pa je svoje tendence nadgradilo do te mere, da je eno izmed dodatno predlaganih točk utemeljilo izključno z vsebino časopisnega članka. 

S takšnim ravnanjem ne le, da KAD in Društvo MDS dokazujeta usklajenost uničevalnega prizadevanja s praktično identičnima zahtevkoma, ki pomenita popoln pravni in korporativni presedan, ampak tudi eksplicitno prejudicirata odločitev skupščine in zlorabljata pravice manjšinskih delničarjev. 

Iz dogajanja, ki je kontinuiteta izvajanja pritiska na vseh ravneh in na vse deležnike, je torej jasen izključno en namen – za vsako ceno škoditi Perutnini Ptuj. Tudi tako, da sta si za zastopanje svojih škodljivih interesov tako KAD kot tudi Društvo MDS zaželela vsaka svojo odvetniško družbo, s katero pa bi pogodbo 1. oziroma 2. dan po skupščini morala skleniti kar Perutnina Ptuj sama.«

Zaradi očitka Društvu MDS, naslovljenega s strani predsednika uprave dr. Romana Glaserja, da le povzemamo članke časopisov, vam prilagamo izvleček iz rednega letnega poročila Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2013, ki v celoti potrjuje navedbe časopisa in našo upravičeno zahtevo glede zamenjava revizorja za poslovno leto 2014.

Povezavo do spletne strani agencije, kjer je to razkrito, najdete na povezavi: http://www.anr.si/Obvescanje_o_nadzorih, povezavo do konkretnega poročila pa tukaj: http://www.anr.si/f/docs/Obvescanje_o_nadzorih/Porocilo_o_ukrepih_2013_koncno_3.pdf 

Hkrati prilagamo tudi izvleček iz konkretnega poročila, ki se nanaša na kršitev revizorja.

Zaradi pravice do informiranosti vseh delničarjev vas prosimo, da navedeno v tiskani obliki razdelite na sami skupščini in seveda objavite tudi na vaši spletni strani.

 

Merkur, patronatska izjava, Center naložbe, Infond holding, Univit, delnice Probanke

Drugi očitek o nepoznavanju in prejudiciranju poročila BDO Revizije pa verjetno izhaja izključno iz vaše vneme, da zavračate in želite več kot očitno »minimalizirati« krivdo vas in uprave pod vašim vodstvom za propadli posel z Merkurjem.

 

  • MERKUR 

Na 5. strani Poročila posebne revizije BDO revizja d.o.o. je jasno zapisano, da posel ni bil v ekonomskem interesu delničarjev Perutnine Ptuj, d.d., ampak le v interesu PMP Holdinga, katerega solastnik ste tudi vi, dr. Roman Glaser in vsi člani vaše Uprave. Povedano drugače - dr. Roman Glaser in člani uprave PP, ste kot delničarji PMP holdinga uveljavljali »lastne interese«, vendar ne z lastnim denarjem ampak z denarjem vseh delničarjev Perutnine Ptuj, d.d., in po nepotrebnem zadolžili vse delničarje Perutnine Ptuj, d.d. za cca 26 mio EUR + obresti. Ali morda to ne drži?

 

  • PATRONATSKA IZJAVA 

Propadlo posojilo Infond holdingu oz. Center naložbam pa vztrajno branite z žal pravno neveljavno »patronatsko izjavo Pivovarne Laško«, ki jo Pivovarna Laško izpodbija na sodišču in bo zelo verjetno pri tem tudi uspešna. 

Kdo je prisilil Upravo Perutnine Ptuj, da odobri to posojilo? Ali ste morda to naredili na zahtevo tedanjega nadzornega sveta ali pa vas je vodil le lasten »poslovni navdih«? 

Rezultat je enak - delničarji Perutnine Ptuj so se »obrisali pod nosom« za cca 10 mio EUR + obresti. In zato najbrž nihče ni kriv in o tem se ne sme spraševati, kaj šele koga poklicati na odgovornost? 

Prosim vas, da na skupščini pojasnite, kdo je ta predlog pripravil in kako je potekala odobritev posojila, ter kakšna so bila predvidena zavarovanja za to? 

 

  • UNIVIT

Gospod predsednik Uprave, dr. Roman Glaser, sprašujem vas naslednje: Ali se še spomnite, da ste na skupščini delničarjev zatrjevali vsem prisotnim delničarjem, da ima Perutnina Ptuj do Univita vedno več odprtih terjatev, kot je vaše poroštvo za njihov kredit v Probanki!? Kako je potem mogoče, da je prišlo do unovčenja poroštva s strani Probanke? 

Trenutni rezultat je znan - Perutnina Ptuj mora odplačati dolg do Probanke v višini cca 5 mio EUR + obresti (ali pa se motimo?).

Zato vas pozivam, da na skupščini javno poveste, kdo je tu opustil dolžnost skrbnosti dobrega gospodarstvenika in ni zadržal finančnih sredstev Perutnine Ptuj za poplačilo blaga do Univita,  vsaj v višini do višine izdanega poroštva.

 

  • DELNICE PROBANKE

Ker ste bili tudi predsednik NS Probanke, menim, da ste tudi soodgovorni za že opravljeno slabitev v višini cca 11 mio EUR.

 

Mnenje KPMG s pridržkom za leto 2013

Društvo MDS ne želi škodovati Perutnini Ptuj, vsekakor pa ne bo statist in mirno opazovalo, kako ste vi, kot predsednik Uprave, skupaj z njenimi drugimi člani »z dobrimi poslovnimi odločitvami« zmanjšali oz. oslabili kapital družbe za vsaj 38,3 milijonov EUR, kot to sedaj zahtevajo poleg bank tudi revizorji KPMG, ki so vam za leto 2013 izdali mnenje s pridržkom.
  
KPMG je izdal mnenje z pridržkom. Izvleček iz konsolidiranega poročila PP za leto 2013, stran 116 in 117.
 

 

Spoštovani g. predsednik uprave Perutnina Ptuj, d.d., dr. Roman Glaser, spoštovani g. predsednik NS dr. Borut Bratina !

Ocenjujem, da sem s tem pismom dodatno pojasnil, da v Društvu MDS žal ne moremo mirno opazovati, kako poteka »uspešno poslovanje« družbe, ter posledično neukrepanje NS družbe, vendar je to že razprava za drugo daljše pismo ali srečanje. 

Finančne posledice za družbo in njene delničarje so žal znane in bodo prej ali slej tudi ustrezno pravno procesirane.

S spoštovanjem,

Rajko Stanković
predsednik
Društva MDS

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.