Nedeljska skupščina Zdravilišča Rogaška, d.d., z napovedjo ničnosti in izpodbojnosti

NatisniNatisni

Na današnji skupščini delničarjev Zdravilišča Rogaške, d.d., ki je bila sklicana za nedeljo 26.08.2012, je uvodoma zastopnik malih delničarjev, Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) zahteval prestavitev oziroma vnovičen sklic skupščine, saj je kot presečni datum prijave na skupščino bil zapisan datum 22.08.2011, kot rok za razširitev pa 01.08.2011, torej skoraj 1 leto pred objavo v Večeru, ki je bila 25.07.2012. S predlogom preložitve skupščine zaradi procesnih napak se je strinjala tudi notarka, a je predsedujoči skupščino kljub temu izpeljal, zato je bila napovedana zahteva za ničnost, ki jo je vložilo kar 37,97 % malih delničarjev je tudi napovedalo izpodbijanje vseh sprejetih sklepov na današnji skupščini.

 

Rogaška Slatina, 26. avgust 2012


 

Zapleti s skupščino že v sklicu, pravočasna razširitev dnevnega reda ni bila upoštevana

Kot smo uvodoma pojasnili, je današnja nedeljska skupščina bila izvedena na željo predsedujočega odvetnika, saj le ta zaradi »svoje prezasedenosti« (?!) prej ko v nedeljo tega ni mogel izpeljati.

Seveda mali delničarji takim trikom, ki naj bi služili manjši udeležbi ne 'nasedamo' več in smo se kljub zgodnji nedeljski 9. uri, le te udeležili in izkazali svoje nezadovoljstvo z delom Uprave in NS z enotnim negativnim glasovanjem proti vsem predlaganim sklepom skupščine.

 

Posebna revizija se po več kot enem letu še vedno ni izvedla

Na lanskoletni skupščini družbe je prav na nasprotni predlog večinskega delničarja bila izbrana revizijska hiša, ki naj bi izvedla posebno revizijo, a do danes še niso uspeli skleniti niti pogodbe, kaj šele začeli z revizijo. In v tem je potrebno iskati tudi vzrok, da  Uprava ni uspela (beri ni želela) objaviti pravočasne zahteve za razširitev dnevnega reda skupščine, saj posebna revizija družbe še ni izvedena in torej nima o čem poročati.

Žal so določila ZGD-1 v tem delu nedorečena in bo zaradi takih ravnanj družb, le to potrebno opredeliti v kakšni izmed naslednjih novel, kakor tudi definiranje, da skupščine družb ne morejo biti izven delovnih dni notarjev. Zato so zastopniki malih delničarjev zahtevali pojasnitev od Uprave in NS, kdaj naj bi bila revizija izvedena in opozorili na tek morebitnih zastaralnih rokov. Uprava je obljubila, da bo revizija končana do oktobra 2012.

 

Uprava in NS z razrešnico

Kljub negativnemu glasovanju je za podelitev razrešnice glasoval predstavnik večinskega lastnika, ki je hkrati tudi predsednik NS in tako je le ta bila izglasovana z njegovimi 62,03 % glasov na današnji skupščini.

 

Revizor isti že 8 let zapored

Skupščina družbe je kljub nasprotnemu predlogu malih delničarjev, naj se po 7 letih zamenja revizor (priporočila stroke so menjava na 5 do 7 let) z glasovi večinskega lastnika ponovno, že 8 leto, imenovala istega revizorja in sicer revizijsko družbo Avditor iz Ptuja. Na vprašanje kdo je zbiral ponudbe za revizorja je predsednik NS in večinski delničar odgovoril, da je to storila uprava, pa čeprav je to izvorna in neodtujljiva pravica oziroma dolžnost nadzornega sveta in Uprava za slednje sploh nima pristojnosti.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.