Nedeljska skupščina sprenevedanja v Zdravilišču Rogaška

NatisniNatisni

Danes je v Kulturnem centru Rogaška potekala redna skupščina Zdravilišča Rogaška, d.d., na kateri sta pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), Rajko Stanković in Gordan Šibić, zastopala kar 5,04 % glasov malih delničarjev. Nedeljska skupščina je bila zaznamovana s sprenevedanjem Uprave in celotnega NS, ki soglaša tako z Letnim poročilom za leto 2012 kakor tudi mnenjem revizorja, ki ugotavlja, da je družba insolventna?! Istočasno Uprava po dveh (2) letih še vedno ni pričela izvajati sklep o posebni reviziji, prav tako pa delničarji niso dobili odgovora, zakaj Uprava sklicuje skupščino na nedeljo in ob tem še krši določilo ZGD-1, ki veleva, da mora letna skupščina biti izvedena do konca osmega meseca v letu.

 

Rogaška, 8. september 2013


 

Insolventno Zdravilišče Rogaška – NS opustil svoje dolžnosti

Revizijska družba Auditor iz Ptuja je ob revidiranju Letnega poročila Zdravilišča Rogaška, d.d., za leto 2012 zavrnila izdajo mnenja, saj iz poročila izhaja, da družba izpolnjuje insolventne pogoje, saj ni zmožna pokrivati svojih obveznosti, hkrati pa so njene obveznosti višje kot je sploh osnovni kapitala družbe.

Kljub ugotovitvam revizorja je Nadzorni svet družbe Zdravilišča Rogaška, Danica Bonča, Stanislav Pšeničnik in Alenka Podbevšek (ki je sicer v juniju 2013 podala odstopno izjavo), podal pozitivno mnenje na Letno poročilo in istočasno poročilo revizorja. (foto vir Društvo MDS levo Stanislav Pšeničnik - predsednik NS in večinski lastnik, Danica Bonča - članica NS in preštevalec  Bojan Herček).

Kljub vprašanjem pooblaščencev Društva MDS, kako lahko NS soglaša z letnim poročilom in ugotovitvijo revizorja, da je družba insolventna, ter pri tem ne sproži ustreznih postopkov, ki jim jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), odgovorov delničarji niso dobili.

 

Alenka Podbevšek iz osebnih razlogov odstopila iz NS – nagrada pri konsolidaciji lastništva članstvo v NS

Alenka Podbevšek je v mesecu juniju 2013 podala odstopno izjavo, zato je Društvo MDS podalo nasprotni predlog, da se v NS imenuje Gordan Šibić, vendar pa sklep ni dobil zadostne podpore, saj je zanj glasovalo le 36,85 % glasov.
Namesto tega je v NS bil imenovan Damijan Kropej, ki je družbi pomagal pri konsolidaciji lastništva.

 

Izredna revizija kljub 2 leti veljavnemu sklepu še vedno ni začeta

Delničarji so danes bili obveščeni, da družba še vedno ni podpisala niti pogodbe za sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki je bil potrjen že pred dvemi leti. Odvetnik Invest Group, d.o.o. in Z.R. – Zdravstvo, d.o.o. je ob tem opozoril, da gre pri dejanjih Uprave in NS za očitno izigravanje zakonodaje, pooblaščenca Društva MDS pa sta izrazila oster protest zoper škandalozno sprenevedanje tako Uprave, pod vodstvom Mateja Goričana, kot NS. (vir foto: Društvo MDS levo Matej Goričan - predsednik Uprave, v sredini predsedujoči odvetnik Velimir Cugmas in notarka Jožica Škrk).

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.