Na 32. skupščini delničarjev Telekoma Slovenije delničarji potrdili prenovljen Statut in izvolili 4 nove nadzornike

NatisniNatisni

Na 32. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je bila sklicana na zahtevo SDH je bilo prisotno 77,74 % osnovnega kapitala, Rajko Stanković predsednik Društva MDS pa je na skupščini zastopal delničarje, ki so skupaj lastniki 64.635 delnic oz. 1,29 % prisotnega kapitala. Skupščina je potekala v dvorani na gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaradi zagotavljanja ustreznih pogojev za preprečevanje morebitnih okužb s COVID 19. Skupščina je sprejela spremembe statuta in čistopis statuta družbe. Skupščina je tudi odpoklicala enega člana nadzornega sveta Telekoma Slovenije in imenovala štiri (4) nove člane nadzornega sveta Telekoma Slovenije.

 

Ljubljana, 21.01.2020

 

SPREJETE SPREMEMBE STATUTA IN ČISTOPIS STATUTA

 

Skupščina je najprej odločala o spremembah statuta s katerimi se natančneje določajo pogoji za položaje v upravi ter uvaja »mandatarski sistem«, pri sestavljanju uprave. Natančneje je sedaj v statutu tudi določena sklepčnost nadzornega sveta. Po novem bo devetčlanski nadzorni svet sklepčen, če bo pri sklepanju navzočih vsaj šest članov, od tega štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev.

Ne glede na to bo lahko nadzorni svet odločal tudi brez predstavnikov delavcev, če ti ne bodo imenovani ali če bo nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovil, da so bili predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili.

Prav tako, pa je v statutu zapisan možnost izvedbe virtualnih skupščin na daljavo ter pogoje za to.

Skupščina je po sprejemu sprememb statuta, sprejela tudi čistopisa statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

 

Čistopis statuta Telekoma Slovenije sprejetega dne 21.01.2021 si lahko ogledate TUKAJ.

 

ODPOKLIC  IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

 

Na predlog SDH je bil Igor Rozman odpoklican z mesta člana nadzornega sveta. Nato pa so bili izvoljeni 4 novi člani nadzornega sveta in sicer:

  • Iztok Černoša, ki trenutno opravlja funkcijo direktorja na državnem 2TDK. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in ima izkušnje z vodenjem investicijskih in infrastrukturnih projektov s področja gradbeništva ter projektov  s področja kohezijskih projektov.
  • Aleksander Igličar, ki je predavatelj na Katedri za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in v preteklosti član več revizijskih komisij.
  • Marko Kerin, ki je vodja službe za spremljanje in nadzor medsebojnega poslovanja družb skupine Slovenske železnice ter vodja projekta za vzpostavitev nabavnega kontrolinga Slovenskih železnic;
  • Radovan Cerjak, ki je odvetnik iz Odvetniške pisarne Radovan Cerjak.

 

Sprejete sklepe na 32. skupščini Telekoma Slovenije, d.d, si lahko ogledate TUKAJ.

 

LETOS BO ŠE ENA SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE

 

Letos bo še ena skupščina, ki bo predvidoma konec aprila ali začetku maju 2021, ki bo odločala še o dveh novih članih nadzornega sveta, saj mandat dvema članicama poteče mandata konec aprila 2021 ter od drugih rednih zadeva kot so o morebitni delitvi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem letu. Ker na tokratni skupščini ni bilo točke o oceni poslovanja za leto 2020 in planu za 2021 le te številke povzemamo v nadaljevanju iz objav na sistemu SEONET.

 

OCENA POSLOVANJA V LETU 2020

 

Tako iz objave 9 mesečnih rezultatov z dne 05. novembra 2020 izhaja napoved, da bo Telekom Slovenije za leto 2020, ki ga je zaznamovala epidemija COVID-19, dosegel čiste prihodke od prodaje skupine brez družb Planet TV in Ipko 609,3 mio EUR, kar je za 3 % manj od načrtovanih prihodkov, EBITDA bo 178,5 milijona evrov, čisti dobiček pa naj bi dosegel 24,6 milijona evrov. Neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije pa je na dan 30. september 2020 znašal 386,6 milijona evrov, kar je 1,9-kratnik EBITDA v zadnjih 12 mesecih.

 

PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2021

 

Uprava je preko sistema Seonet dne 16. decembra 2020 napovedala, da Skupina Telekom Slovenije za leto 2021 načrtuje 653 milijona evrov poslovnih prihodkov, EBITDA v višini 210,6 milijona evrov, 30,8 milijona evrov čistega poslovnega izida in 203,7 milijona evrov investicij.

 

NAJEM 100 MIO EUR POSOJILA PRI EIB ZA NADGRADNJO IN IZGRADNJO SODOBNEGA OMREŽJA

 

Uprava je tudi 17. decembra 2020 na Seonetu sporočila, da je Telekom Slovenije najel tudi 100 milijonov EUR posojila pri Evropski investicijski banki, ki ga bodo namenili za nadaljnjo širitev in nadgradnjo dostopovnega optičnega omrežja z gigabitnimi hitrostmi in bodo s tem nadomestili bakreno omrežje ter gradili novo sodobno omrežje ter odpravljali tako imenovane bele lise in s tem internetni dostop in sodobne komunikacijske storitve omogoča tudi v bolj odmaknjenih in redkeje poseljenih krajih.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.