Mnenje Društva MDS o najnovejših aktivnostih podjetja Delnica, d.o.o.

NatisniNatisni

V zadnjem času je Društvo MDS prejelo kar nekaj klicev malih delničarjev, vezanih na možnosti prodaje delnic družbe Aktiva Naložbe, d.d. in Modra linija holding, d.d. Delničarje so  kontaktirali predstavniki podjetje Delnica, d.o.o. in jim predstavili možnost prodaje delnic oz. zamenjavo le teh za druge delnice z različnimi utemeljitvami o razlogih za to.

Zaradi nenavadnih aktivnostih podjetja Delnica, d.o.o. je Društvo MDS zaprosilo za natančna pojasnila tako Aktivo Naložbe kot Modro linijo holding. Predstavniki obeh družb so pojasnili, da ni nobenih razlogov za preplah in da so take aktivnosti tudi sami zaznali. Obe družbi želita dosegati čim boljše rezultate, ki bi posledično pripeljali do izboljšanja položaja delnic na organiziranem trgu, zato sta ob izbruhu krize še intenzivirale napore za zmanjševanje izpostavljenosti do bank s posojili in vršita racionalizacijo poslovanja.


AKTIVA NALOŽBE – ne iztiskamo malih delničarjev

Predsednik Uprave Aktive Naložbe je pojasnili, da družba skuša konsolidirati svoje naložbe in zmanjšati zadolženost, nikakor pa ne namerava iztisniti malih delničarjev iz obstoječe lastniške strukture. Aktivno so pristopili k racionalizaciji vseh stroškov in zmanjševanjem odvisnosti do kreditne izpostavljenosti in posledično zmanjševanje zadolženosti. Samo za primerjavo trenutna cena delnice Aktive naložbe (ATPG) je bila včeraj na borzi 4,70 EUR za delnico, knjigovodska cena pa je 7,75 EUR na delnico na dan 31.12.2008.

MODRA LINIJA OBJAVILA NEREVIDIRANE REZULTATE

Podobno tudi predstavniki Modre linije holding poudarjajo, da ne nameravajo iztisniti malih delničarjev, ter da so vsa svetovanja k prodaji, podjetja Delnica, d.o.o., neutemeljene špekulacije. Na to kažejo tudi objavljeni nerevidirani letni rezultati. Samo za primerjavo, cena delnice Modre linije (MLHR) je bila na borzi včeraj 7,50 EUR na delnico, knjigovodska cena pa znaša 13,27 EUR na delnico.

SVETUJEMO  PREUDARNOST

Zato vsem delničarjem obeh družb svetujemo, da temeljito razmislijo pred morebitno prodajo in se o tem posvetujejo z finančnimi strokovnjaki. Opozorimo pa naj tudi, naj vedno preverijo vse stroške morebitne prodaje vrednostnih papirjev in morebitnih nakupov pri več ponudnikih. V ta namen vam posredujemo povezavo do seznama s kontakti vseh BPH.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.