Mlinotest - 0,28 EUR dividende ki bo izplačana konec meseca julija

NatisniNatisni

Skupščina delničarjev Mlinotesta je danes obravnavala dosežene rezultate v poslovnem letu 2016 in ob tem podprla predlog delničarja Vipa holding, da se za dividendo nameni 0,28 EUR bruto na delnico, kar predstavlja slab milijon EUR bilančnega dobička. Dividende bodo delničarjem izplačane 28.07.2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini, kjer je bilo prisotnih 78,70 % vseh delničarjev, zastopal več kot 1,1 % osnovnega kapitala.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Mlinotest posloval dobro tudi v letu 2016

Skupina Mlinotest je sicer v letu 2016 ustvarila dobrih 57,5 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je malenkost boljše kot v letu 2015. EBITDA marža je znašala 4,12 milijona EUR, čisti dobiček pa je presegel milijon EUR (v letu 2015 je le ta znašal 955.936,00 EUR) in tako znaša 1.154.980,00 EUR.

V letu 2016 je družba bistveno povišala investicije in sicer so le-te znašale slabe 4,3 milijona EUR, v primerjavi z 1,2 milijona EUR investicij v letu 2015.

V sami razpravi je bilo na vprašanja Društva MDS poudarjeno, da je bilo poslovanje v letu 2016 zaznamovano z negativnimi vplivi, ki ga je imelo dogajanje okoli Agrokorja, hkrati pa je na splošno prizadeta tudi prodaja končnih izdelkov, saj se vse bolj krepijo trendi prodaje polizdelkov oz. pekarskega asortimaja za dopeko.

 

Ponovno potrjen sklep o delitvi dobička za leto 2015 ter imenovan revizor

Delničarji so ponovno potrdili tudi delitev dobička za leto 2015, ki je sicer že bil izplačan vendar so nekateri delničarji predmetni sklep izpodbijali, za revizorja pa je bila izbrana družba Deloitte revizija, d.o.o., ki bo revizijo v letu 2017 opravljala prvič.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.