Mali delničarji Jadranske Pivovarne po predlogu Pivovarne Laško izplačani za sramotnih 55.000 EUR

NatisniNatisni

Danes bo v Splitu potekala izredna skupščina delničarjev Jadranske pivovarne, d.d., ki jo je januarja letos sklicala uprava omenjene družbe. Na skupščini naj bi bil sprejet sklep o dokončnem prenosu delnic še 0,54 % preostalih malih delničarjev na večinskega lastnika – Pivovarno Laško, d.d., po nesprejemljivo nizki denarni odpravnini v višini 16,50 kn (2,17 EUR) za delnico. Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v nadaljevanju posreduje sporočilo za javnost, Društva malih delničarjev Jadranske pivovarne, ter ob tem izraža resno zaskrbljenost nad ravnanjem večinskega latnika, Pivovarne Laško.

 

Ljubljana, Split, 24. februar 2012


Ozadje zgodbe in vpletenost slovenskih 'tajkunov'?!

Spomnimo, da je Društvo MDS že marca 2010 na podlagi informacij, ki so nam jih posredovali naši hrvaški kolegi iz Združenja malih delničarjev Jadranske pivovarne iz Splita, obvestilo javnost o spornih poslih nekdanjega vodstva Jadranske pivovarne med leti 2001 in 2008 in oškodovanju malih delničarjev. Ravno takrat je Pivovarna Laško d.d., kot večinski lastnik, brez vednosti in soglasja malih delničarjev pod ceno prodala celo vrsto nepremičnin, tovarn in obratov, ki naj bi bili vredni več kot 60 milijonov EUR.

Tomaž Udrih, ki je celih 8 let vodil Jadransko pivovarno ter prokurist in finančni direktor Marko Sučič sta v tem času celo ustanovila podjetje »DRUŽBA ZA NEKRETNINE, d.o.o., TOLSTOJEVA ULICA 32, v  Splitu, katerega direktor je bil prav Tomaž Udrih. Neuradno pa naj bi za tem podjetjem in omenjenim nakupom stal nekdanji prvi pivovar Boško Šrot, ki ima očitno še veliko skritega kapitala v tujini (o čimer se lahko prepričamo že pri pregledu samega poročila o povezanih osebah z dne 30. aprila 2009, ki ga je objavila družba Center naložbe, d.d.). Mali delničarji iz Združenja malih delničarjev Jadranske pivovarne so celo vrsto let opozarjali večinskega lastnika na nepravilnosti, škodljive pogodbe, zlorabe položaja in pooblastil odgovornih, prevelike odpise embalaže in blaga, ter vseskozi podajali predloge in prilagali dokaze, a brez ustreznega odziva. Večinski lastnik je ves čas ignoriral vse njihove pobude in opozorila, o čem priča tudi dejstvo, da so zapisniki letnih skupščin družbe bili brez zapisov o omenjenih opozorilih in pripombah. Še več -  skupščinski zapisniki jim od leta 2011 dalje niso bili več dostopni, kar kaže tudi na očitno neenakomerno obravnavo delničarjev in kršitev pravic do informiranosti delničarjev, kot lastnikov.

Za ogled dokumenta o spornih poslih v Jadranski pivovarni, ki jih sedaj preiskuje hrvaško tožilstvo, kriminalistična policija in o katerih je bil obveščen tudi sam politični vrh Hrvaške, kliknite na sliko ali TUKAJ.

 

Večinski lastnik, Pivovarna Laško, brez posluha do malih delničarjev – skokoviti padci vrednosti delnice; iz 300 kn na borih 10 kn?!

Mali delničarji so večkrat želeli vzpostaviti korekten dialog z večinskim lastnikom, ki ga je doslej vedno zavračal. Še vedno verjamejo v možen uspeh ponovnega zagona in obratovanja Jadranske pivovarne. O tem nenazadnje pričajo tudi poslovni podatki in poročila, da proizvodnja piva na Hrvaškem predstavlja eno najstabilnejših in najbolj dobičkonosnih industrijskih dejavnosti, ki prinaša preko 312 milijonov EUR v državni proračun, na drugi strani pa tudi ohranja in krepi vrednost delnic pivovarn ter delničarjem prinaša tudi ustrezne dividende – ki jih mali delničarji Jadranske pivovarne, zaradi že navedenega, nikoli (niti v preteklosti) niso bili deležni. 

Že tako slabo poslovanje in odločitve uprave Jadranske pivovarne, kakor tudi odločitve in dejanja Pivovarne Laško, so posledično privedli do razvrednotenja delnice Jadranske pivovarne s 300 kn (39,58 EUR) na 40 kn (5,28 EUR), ter kasneje na neverjetno nizko vrednost 10 kn (1,32 EUR)!  Da bo mera polna, je večinski lastnik na skupščinah Jadranske pivovarne še dodatno povečeval število lastnih delnic v škodo malih delničarjev tako, da se vrednost njegovih delnic ni spremenila, mali delničarji pa so iz leta v leto čedalje bolj izgubljali ter zdrsnili s 5,5 % lastniškega deleža (leta 2008) na 0,54 % (leta 2011). Pivovarna Laško se je leta 2010 celo odločila ustaviti proizvodnjo piva, letos pa sprejela sklep o dokončnem zaprtju tovarne in odpustitvi vseh delavcev, s priročnim opravičilom:„na podlagi predhodnega posvetovanja uprave Jadranske pivovarne in s sindikatom zaposlenih“, brez nujnega posvetovanja z malimi delničarji, ki so prav tako njeni zaposleni in lastniki!

 

Mali delničarji Jadranske pivovarne z vsem razpoložljivimi vzvodi proti večinskemu lastniku

Male delničarje je ob vsem kar se je dogajalo v preteklosti poslovanja in ravnanja z njihovo lastnino v Jadranski pivovarni, dodatno razburila naglica glede sklica skupščine in napovedanega sklepa o iztisnitvi. Dejstvo je, da je bilo vse premoženje Jadranske pivovarne v preteklosti nenadzorovano odtujeno in razprodano pod ceno za časa prejšnjega vodstva, kar posledično pomeni tudi neposredno oškodovanje malih delničarjev. Zato jo ocenjujejo kot nepotrebno, saj naj bi bilo najprej nujno treba angažirati ekonomskega izvedenca, ki bi izdelal analizo oškodovanja malih delničarjev zaradi postopkov prejšnjih uprav Jadranske pivovarne po prevzemu s strani Pivovarne Laško, ter vse podatke, izračune in izsledke s predlogom ustrezne, pravične denarne odpravnine zaradi iztisnitve, predložiti in predstaviti skupščini.

Pred izvedbo skupščine so mali delničarji neuspešno predlagali Pivovarni Laško višino pravične denarne odpravnine za delnico Jadranske Pivovare med 120 in 150 EUR – primerljivo z zagrebško pivovarno (cena 500 EUR), namesto sramotnih 16,50 kn (2,17 EUR) za delnico. Zato bodo mali delničarji zaradi ravnanja Pivovarne Laško in zavračanja slehernega dialoga, zlasti pa demonstracije argumenta moči večinskega lastnika, ne pa moči argumentov, na današnji skupščini odločno glasovali zoper predlagani sklep ter preprečili načrtovani „pogreb“ podjetja in nadaljnje oškodovanje tudi s sprožitvijo ustreznih sodnih postopkov preverjanja primerne denarne odpravnine ter izdaje začasnih odredb blokade odprodaje premoženja, kar so leta 2010 že storili po javnem razkritju spornih poslov nekdanje uprave Jadranske pivovarne, ter uspeli.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.