Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

NatisniNatisni

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Kaj se dogaja s stroški izvajalcev pristaniških storitev (IPS)

V Društvu MDS smo včeraj zasledili tudi poročanje časopisa Delo, ki je objavil zahtevo SDH po razkritju stroškov za IPS. V medijih je bilo izpostavljeno, da ima Luka Koper sklenjene pogodbe z 36 podjetji, ki za luko izvajajo pristaniške storitve. Izhajajoč iz Letnega poročila za leto 2015 so stroški IPS-ov znašali 21.853.774 EUR, kar pomeni da v povprečju posamezno zasebno podjetje (IPS) zasluži preko 600.000 EUR letno, pri tem pa ostaja odprto vprašanje, za kakšen denar napoteni delavci v Luki Koper izvajajo omenjene pristaniške storitve. 

Prav tako v medijih je bilo poročano, da Inšpektorat RS za delo v zadnjih letih prejema manj prijav kršitev pri IPS-ih, kljub temu pa upamo, da bomo delničarji prejeli tudi informacije v zvezi s tem, saj povprečnega stroška na posameznega delavca (po medijskih objavah naj bi teh delavcev bilo med 800 in 1.000; še enkrat toliko kot zaposlenih v operativi) trenutno ni možno izračunati, ker so v letnem poročilu omenjene storitve IPS-ov navedene zgolj kot kumulativni strošek.

Ob vsem navedenem nas zanima, za koliko bi se znižala dobičkonosnost Luke Koper, v kolikor bi morala družba za delavca IPS odvajati enakovredne prejemke, kot so jih deležni zaposlenci Luke Koper? Predvsem bi se radi otresli potencialnih etičnih očitkov, da smo delničarji družbe, katere poslovna uspešnost temelji na potencialnem izkoriščanju in zlorabi pravic pristaniških delavcev.  

Posebej nas skrbi tudi komentar, zapisan na portalu Regional obala, ki si ga lahko preberete tudi sami:

http://www.regionalobala.si/novica/delavski-direktor-luke-koper-prvi-moz-sdh-zavaja-in-manipulira 
@Delavci še vode nimajo | 10.6.2016 ob 23:24 

Luka Koper IPS delavcem ne zagotovi niti osnovnih življenjskih pogojev za 12 urni delavnik, kot so voda, s predpisi določen topel prostor za obrok in počitek pozimi ter kak meter sence poleti, da o kakem stolu ob delovnem mestu niti ne govorimo.

Zakaj nihče ne omeni tistih Bolgarov, ki delajo tudi po 12 in več ur dnevno za POSRANIH 12 evrov na dan !!!!!

KAJ SE GREMO!!!!! Srednji vek?
Z ljudmi se ravna slabše kakor z živino!!!
In teh ljudi je v luki preko 1200!!!!

Sram vas je lahko, da govorite o nekem uspešnem poslovanju!!! Zelo močno sram!!!!

Javnosti skrivate ozadje vaše blaginje in uživaštva!!!!

Raje priznajte, da za vašo slavo stoji vojska SUŽNJEV!!!!

Operite ta velikanski madež in se boste veliko bolje počutili.

Resno upam, da našemu delavskemu direktorju uspe, moram pa povedati še naslednje:

Če sem iskren, mi je kot delovodji v Luki zares lepo. Od dela se ravno ne ubijam, lahko pa rečem, da je vsak moj evro pošteno zaslužen.
Se pa ta občutek hitro razkadi, ko pomislim, da velika večina ljudi, ki jih gledam vsak dan, dobiva mezdno plačilo, zato da lahko JAZ IMAM, to kar imam.
Včasih kar ne vem, kam bi se obrnil, ko mi zjahani pogodbeni (IPS) delavci v popoldanski izmeni razlagajo, da so le 'pred slabo izmeno' prišli iz nočne.
In še slabše se počutim, ko MORAM luškega delavca poslati na drugi konec, vedoč da ga pošiljam spati, pogodbenega pa pošljem delat garaško delo v najhujšem nalivu. 'Itak je samo pogodbeni', me potolažijo šefi.
Da niti ne omenjam občutkov, ko včasih luški sodelavci mahajo s plačilnimi listami, zraven pa stoji par IPS-ov.

Skratka; sem eden tistih, ki jih je nekaj v hlačah in me jezijo krivice v življenju. Zato me je sram, ker sem na pravem bregu v nepravičnem podjetju.
Res meje sram, ko jih gledam v oči. Močno sram!

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.