Letrika prodana, dobiček ostaja v družbi

NatisniNatisni

V Šempetru pri Gorici so se danes sestali delničarji Letrike, d.d. (nekdanja Iskra Avtoelektrika, d.d.). Pooblaščenca Društva MDS, sta iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil zastopala preko 30.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo skoraj 3 % glasovalnih pravic, sicer pa je bilo na skupščini prisotnih slabih 65 % vseh delničarjev. Nasprotni predlog Društva MDS, da se razdeli celoten dobiček preteklih let (3,40 EUR dividende), ni bil dan na glasovanje, saj je skupščina potrdila osnovni predlog uprave, predstavnik kupca Mahle pa je povedal, da so v prevzemno ceno upoštevali pretekle dobičke.

 

Šempeter pri Gorici, 26. avgust 2014


 

Letno poročilo, delitev dobička in razrešnica

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in ob tem podelili razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Uprava družbe je predlagala, da se dobiček ne deli oziroma da ostane nerazporejen, Društvo MDS pa je podalo svoj nasprotni predlog in sicer da se razdeli celotni dobiček (dobre 5,4 milijona EUR), kar znaša 3,40 EUR bruto dividende na delnico. 

Kljub temu se o predlogu ni glasovalo, saj je bil podprt prvotni predlog, kar pomeni da bo z dobičkom upravljal nov lastnik, v Društvu MDS pa vendarle pozdravljamo potezo kupca Mahle, ki je na sami skupščini izpostavil, da so pri oblikovanju cene delnice upoštevali pretekle dobičke.

 

Mahle kupil 54 % Letrike – sledi prevzemna ponudba

Nemška družba Mahle je v mesecu juniju kupila slabih 54 % družbe Letrika (za delnico je odštela 67,10 EUR), kar ob obstoječem, 20 % deležu pomeni, da bo Mahle Holding Austria GmbH odslej obvladoval dobrih 74 % celotnega kapitala. 

Skladno z določili Zakona o prevzemih (ZPre-1) bo morala družba Mahle podati prevzemno ponudbo, kar pomeni da bo dobrih 1.000 malih delničarjev na dom prejelo prevzemno ponudbo, kjer mora cena biti enaka 67,10 EUR. Na sami skupščini je predstavnik Mahle izpostavil, da je Javna Agencija za varstvo konkurecne že podala ustrezno soglasje h koncentraciji in da bo v kratkem sledila prevzemna ponudba skladno z ZPre-1.

 

Modra zavarovalnica razširila dnevni red s predlogom za člane NS

Modra zavarovalnica je dnevni red skupščine razširila z dodatno točko dnevnega reda, kjer je predlagala tri nove člane NS. V nadzorni svet so tako bili izvoljeni predlagani Urška Podpečan, Miha Žejn in Savo Lovšin. Glede na lastniško spremembo, bo novo izvoljena sestava zgolj začasna, dokler večinski lastnik ne bo uspel sklicati poslednje skupščine Letrike.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.