Kdo se v Splošni plovbi boji izredne revizije

NatisniNatisni

Mali delničarji družbe pooblaščenke Pomorska družba d.d. so zaskrbljeni nad zmanjševanjem vrednosti Splošne plovbe d.o.o., Portorož, kot edinega premoženja Pomorske družbe. Delničarji so bili oškodovani že pri samem prevzemu Pomorske družbe, ki jo je nemški ladjar ob asistenci tedanjega direktorja Pomorske družbe Vladimirja Zevnika prevzel na netransparenten način ter po mnogo prenizki ceni, s čimer so delničarji v svoji družbi čez noč postali manjšinski delničarji. Kljub temu, da je prevzemnik presegel 50 % lastništva Pomorske družbe, delničarjem nikoli ni ponudil prevzemne ponudbe.

 

Ljubljana, 30. januar 2012


Zaradi vsega navedenega smo pričakovali, da bodo družbeniki na četrtkovi skupščini Splošne plovbe, ki se je udeležil tudi izvršni direktor Društva MDS, izglasovali predlagano izvedbo posebne revizije po 318. členu ZGD-1, ki bi pokazala dejanske vzroke za zmanjšanje vrednosti našega premoženja, naloženega v delnice Pomorske družbe. Kljub drugačnim razlagam in trditvam o nepotrebnih stroških, s katerimi je reviziji nasprotoval predsednik uprave Splošne plovbe Egon Bandelj (prav katerega posli pa so bili predmet predlagane revizije), ni prav nobenega zadržka, da družbeniki tudi v družbi z omejeno odgovornostjo ne bi smeli imenovati posebnega revizorja za preveritev tovrstnih poslov. Vendar pa je na skupščini Splošne plovbe namerno nedopustno ravnanje pooblaščencev SOD in KAD omogočilo nemškemu ladjarju kot večinskemu lastniku Splošne plovbe, da je preprečil izvedbo predlagane revizije. Na skupščini je bilo namreč nesporno ugotovljeno, da pooblastilo pooblaščenca Pomorske družbe ni bilo pravno veljavno, saj kljub izrecnemu pozivu predsedniku nadzornega sveta Pomorske družbe, odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu, na skupščini ni bil predložen noben dokaz, da je pooblastilo podpisala oseba, ki je zakoniti zastopnik družbe. Zaradi neveljavnega pooblastila se je pooblaščenec Pomorske družbe mag. Gregor Velkaverh tudi odrekel uveljavljanju glasovalnih pravic. To dejstvo je po skupščini potrdil tudi direktor Splošne plovbe za Radio Hit rekoč, da bodo pač podaljšali mandat.

 

Zakaj sta KAD in SOD podprla nasprotni predlog družbe Döhle ICL, da se za predsedujočega izvoli mag. Gregor Velkavrh?

Torej če pooblaščenca SOD in KAD nebi podprla nasprotni predlog družbe Döhle ICL ter za predsednika skupščine izvolila mag. Gregorja Velkaverha, pa si predsedujoči mag. Gregor Velkaverh Pomorski družbi nebi mogel nezakonito vrniti glasovalne pravice in posledično bi izredna revizija bila izglasovana. Namesto, da bi pooblaščenca SOD in KAD temu nasprotovala in vztrajala pri odvzemu glasovalnih pravic, katerim se je mag. Gregor Velkaverh pred tem že odrekel, pa je pooblaščenec KAD pred nadaljnjim glasovanjem izrecno vprašal predsedujočega skupščine, ali pooblaščenec Döhle ICL in Pomorske družbe lahko sedaj glasuje z vsemi glasovi, kar mu je mag. Gregor Velkaverh potrdil. V tem trenutku je bilo jasno, da je odločitev o izglasovanju posebne revizije v rokah večinskega lastnika.

Ne glede na to, da sta pooblaščenca KAD in SOD na skupščini kasneje glasovala za izvedbo posebne revizije, pa sta s predhodnim glasovanjem in ravnanjem ustvarila take pogoje, da sta jo zagotovo onemogočila. Še več, dejstvo da pooblaščenca SOD in KAD kljub očitnim zlorabam glasovalnih pravic sploh nista napovedala izpodbojnih tožb kaže na to, da v resnici nikoli nista nameravala doseči izvedbe posebne revizije. Tovrstno ravnanje SOD in KAD na včerajšnji skupščini, kakor tudi njuna dosedanja slaba praksa upravljanja in vodenja naložbe v Splošni plovbi po tem, ko je bil delež Splošne plovbe leta 2006 (sicer pod prejšnjim vodstvom mag. Marka Pogačnika na SOD-u in Tomaža Toplaka na KAD-u) z namenom v naprej dogovorjene nadaljnje prodaje nemškemu ladjarju prenesen na SOD, pa so vzorčen primer neučinkovitega in škodljivega upravljanja državnega premoženja.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.