Kdo bo na račun malih delničarjev Mercate zaslužil s prodajo Splošne plovbe?!

NatisniNatisni

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je ogorčeno nad današnjim pozivom UniCredit banke, d.d., ki za pičlih 6,8 milijonov EUR prodaja nekaj več kot 18 % delež Splošne plovbe in to v izredno kratkem roku treh tednov. Spomnimo, da je Računsko sodišče ugotovilo negospodarno ravnanje takratne vlade in upravljavcev paradržavnih skladov, ko so le ti leta 2007, 29 % državni delež Splošne plovbe, prodali po prenizki ceni (za pičlih 55 milijonov EUR). Tajni magnetogram, ki se je znašel tudi v javnosti, je več kot očitno dokazoval, da je pri tej prodaji prišlo do spornih dogovarjanj med politiko oz. takratnimi upravljavci paradržavnih skladov in kupcem iz Nemčije (Peter Döhle).

 

Ljubljana, 17. november 2011


Iz podatkov letnega poročila družbe Mercata, d.d. je razvidno, da naj bi bil zaplenjeni delež vreden najmanj 38 milijonov EUR (upoštevajoč knjigovodsko vrednost), danes pa ga UniCredit banka prodaja po kar 5-krat manjši ceni. V Društvu MDS pozivamo UniCredit banko, da nemudoma prekine netransparentni prodajni postopek in objavi ustrezen mednarodni poziv vsem morebitnim partnerjem v daljšem časovnem obdobju, sicer smo v Društvu MDS prepričani, da bo 11.000 malih delničarjev Mercate vidno oškodovanih.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.