Javni poziv nadzornikom PETROLA in ISTRABENZA

NatisniNatisni

Društvo – Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) poziva nadzornike Petrola in Istrabenza, da podprejo predlagani načrt (obrazložen v nadaljevanju), ki predvideva ustanovitev SPV (Special purpose vehicle)* ter vstop Zavoda RS za blagovne rezerve v družbo Instalacije v koprskem Serminu. 
 
Ljubljana, 05. 11. 2009 
 
Društvo MDS meni, da je ta načrt edini, ki daje realno opcijo rešitve v nekem časovnem obdobju in preprečuje »razprodajo premoženja« po kakršni koli ceni, kar bi bilo slabo tako za lastnike kot upnike.
 
Pozitivno stališče Društva MDS do reševanja Istrabenza, d.d. s strani Petrola, d.d.
Društvo MDS se zaveda, da je nedavno predstavljena ideja Petrola, d.d. o reševanju Istrabenza verjetno bila nezadostno predstavljena in zato naletela na odpor. Kljub temu Društvo MDS meni da je v danih okoliščinah to še najboljša realna rešitev za delničarje ISTRABENZA, d.d. in zato upa, da bo PETROL, d.d. našel zakonsko dopustno možnost izvedbe tega projekta, morda tudi z zunanjimi partnerji.

 
Podpora Društva MDS projektu reševanja Istrabenza z odkupom terjatev bank z diskontom
Društvo MDS si že ves čas prizadeva za prostovoljno poravnavo in ne stečaj podjetja, saj je ta najslabša opcija za delničarje. O tem smo se z vodstvom Petrola prvič pogovarjali že 16. julija 2009, ko smo jim predlagali naj terjatve kupijo ali na nek način konvertirajo.
 
Zadnjega delovnega srečanja s predstavniki Petrola, ki se je odvijalo 9. oktobra 2009, sta se udeležila Gordan Šibić - predsednik OMD Istrabenza in Petrola pri Društvu MDS ter Rajko Stanković - predsednik Društva MDS. Na srečanju sta v imenu malih delničarjev, še pred sejo Nadzornega sveta Petrola, (ki je bila 14. oktobra 2009) jasno podprla idejo o odkupu terjatev z 25 % diskontom, ki vliva novo upanje za cca 14.000 delničarjev Istrabenza, da bi s tem družba bila rešena pred brezglavo prodajo. S tem pridobijo tudi delničarji NFD Holding, d.d. (preko 62.000 delničarjev), ki je drugi največji lastnik Istrabenza in se je zaradi teh nakupov znatno zadolževal v preteklosti, medtem ko je za delničarje Maksime holding, d.d. ta rešitev verjetno že prepozna.
 
Stališča Ministrstva za finance in Ministrstva za gospodarstvo o SPV
V ponedeljkovih (3.11.) izdajah številnih časopisov smo lahko prebrali, da naj bi posebna družba SPV  pripravljen odkupiti terjatve treh tujih bank Bawaga, Sparkasse in Volksbank, ki so sicer pred nekaj meseci vložile zahtevo za stečaj holdinga.
 
Tej ideji sedaj načeloma ne nasprotujeta Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarstvo. Z vidika reševanja ISTRABENZA to ni nepomembno, pa čeprav formalno ministrstvi ne vplivata na odločitve Nadzornih svetov, pa Društvo MDS vseeno meni, da je ta načelna podpora v korist vseh malih delničarjev vpletenih neposredno oz. posredno, saj pomeni velik korak naprej k rešitvi ISTRABENZA in lastnine malih delničarjev.
 
Pozdravljamo pa tudi včerajšnjo najavo, da bo državni Zavod za blagovne rezerve verjetno vstopil kot 25 % lastnik v lastništvo Instalacij, ki ima v lasti strateško pomembno skladišče v Serminu.
 
Ali mali delničarji plačujejo pohlep bank po zaslužku?
Ob tem se nam poraja tudi vprašanje, zakaj bi morali ceno napačnih odločitev vodstev bank (kot so Bawaga, Sparkasse in Volksbank, SKB itn), ki so odobrile kredite brez ustreznih zavarovanj, plačati mali delničarji, saj za to situacijo niso objektivno odgovorni.
 
V primeru, da bi propadale banke, bi v reševanje takoj priskočila Država, ko pa gre za premoženje malih delničarjev, pa nihče od Države noče nič slišati. Upamo, da je ponedeljkova (03.11.) napoved o aktivni vlogi upravljavcev državnega premoženja v dnevnem časopisju točna, saj kaže na pozitiven premik v razmišljanju in funkcioniranju države oz. njenih upravljavcev.
 
Poziv odgovornim v Istrabenzu k ukrepanju zoper člane NS
Še bolj pomembno je vprašanje, kdo bo poklical na odgovornost takratne nadzornike v Istrabenzu, d.d., ki bi lahko polom preprečili, a so se očitno zdramili prepozno. Predvsem je potrebno pogledati, kaj je NS Istrabenza od 14. maja 2008, ko se je Igor Bavčar samostojno razkril kot velik lastnih Istrabenza, naredil v zaščito družbe in premoženja malih delničarjev. Najmanj kar bi lahko naredili je, da bi zahtevali prevzemno ponudbo in ga nemudoma razrešili kot predsednika Uprave in s tem zaščitili interese družbe in delničarjev.
 
Med člani nadzornega sveta sta bila denimo ugledna gospodarstvenika Tone Turnšek, ki je iz NS Istrabenz sicer odstopil 20. novembra 2008 in “oče Istrabenza” Janko Kosmina, ki je ustvarjal imperij in odstopil šele 20. marca 2009, ko je “barka že zajemala velike količine valov v svojo kajuto.”
 
Je bil morda Tone Turnšek preveč zaposlen z nadziranjem Boška Šrota, Janko Kosmina pa s financiranjem »Maxi Jene«, jadrnice njegovega sina.
 
Že na skupščini je zato Društvo MDS pozvalo vse odgovorne v družbi Istrabenz, d.d., ter druge odgovorne organe, da pričnejo postopek presoje o odgovornosti vseh članov nadzornega sveta v času, ko se je Istrabenz, d.d., brezglavo zadolževal za prevzem Petrola, d.d., ter druge nepregledne nakupe. Ta poziv podajamo ponovno in pričakujemo, da bomo o pričetku in izsledkih ustreznih revizij ustrezno seznanjeni preko javnih občil in sistema SEONET.
 
 
*SPV / SPE – Special Purpose Vehicle / Entity
Ob morebitnih prevzemih, združitvah ali podobnih primerih, se lahko ustanovi nova družba z majhnim osnovnim kapitalom, katere namen je nakup neke družbe (ciljna družba bi v tem primeru bila Istrabenz). Ta nova družba (v tujini znana pod kratico SPV) se za nakup družbe običajno zadolži, saj zaradi nizkega osnovnega kapitala nima dovolj lastnih sredstev. Ker takšna družba po prevzemu ciljne družbe praviloma ni sposobna odplačevati svojih obveznosti, izvede združitev s ciljno družbo. Iz tega izhaja, da obveznosti, ki so bile potrebne za izvedbo nakupa ciljne družbe, plačuje ravno ciljna družba.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.