Iztisnitev delničarjev Letrike po 67,10 EUR

NatisniNatisni

Na sedežu Letrike, d.d. v Šempetru pri Gorici je danes potekala še zadnja skupščina delničarjev, na kateri so glasovalno pravico imeli še preostali delničarji. Po uspešno izvedeni prevzemni ponudbi s strani Mahle Holding Austria GmbH so danes delničarji izglasovali iztisnitev preostalih 100 malih delničarjev in hkrati tudi umik delnic z organiziranega trga.

 

Šempeter pri Gorici, 8. december 2014


 

Delničarjem 67,10 EUR odpravnine

Delničarji, ki niso sprejeli prevzemne ponudbe bodo s strani pooblaščene banke, UniCredit Banka Slovenije, d.d. (ki bo za prevzemnika izvajala izplačila) prejeli obvestilo o iztisnitvi, po kateri jim bo pripadala odpravnina v višini 67,10 EUR, enako kot je znašala prevzemna ponudba.

 

Umik delnic z borze

Sočasno z iztisnitvijo je bil potrjen tudi sklep o umiku delnic z organiziranega trga. Mahle Holding Austria GmbH je sicer s prevzemno ponudbo postal 98,80 % lastnik Letrike, kar z upoštevanjem lastnih delnic predstavlja 99,37 % glasovalnih pravic, v delniški strukturi pa je ostalo vsega 100 delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.