Izbris delnic slovenskih bank ni predmet novele ZNVP-1 in prenosa vrednodnostnih papirjev na KAD

NatisniNatisni

IZBRIS DELNIC SLOVENSKIH BANK NI PREDMET NOVELE ZNVP-1

Zaradi številnih klicev delničarjev, katerih delnice so v sanaciji bank bile izbrisane v NKBM, NLB, ABANKI, BANKI CELJE, PROBANKI in FAKTOR BANKI naj jasno povemo, da TO NE VELJA ZA NJIH, saj bo morebitni položaj in vračilo urejal posebni Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), EPA 515-VIII, ki je v parlamentarni preceduri in zato NI POTREBNO ODPIRATI TRGOVALNIH RAČUNOV, saj so te delnice IZBRISANE.

 

Ljubljana, 28. september 2019


 

PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA KAD 

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je imetnikom določil dolg rok, da svoje vrednostne papirje z registrskih računov pri KDD prenesejo na račune pri sistemskih članih KDD, kar je bilo potrebno zaradi vzpostavitve omenjenih pogodbenih vezi, preko katerih potekajo korporacijska dejanja. Pravnim osebam je rok potekel 30.09.2016, fizičnim osebam pa 01.01.2017. S potekom roka so bili registrski računi ukinjeni, vendar zaradi zaščite imetnikov vrednostni papirji na njih niso bili izbrisani, temveč so bili imetniki omejeni v uresničevanju pravic iz teh vrednostnih papirjev.

 

POMEMBNO: Z NOVELO ZNVP-1B SE POLOŽAJ UPRAVIČENCEV, KI NISO POSKRBELI ZA SVOJE VREDNOSTNE PAPIRJE OZ. SO TE ZANEMARILI, DODATNO SPREMINJA TAKO, DA UPRAVIČENCI NEPOVRATNO IZGUBLJAJO NADALJNJE DONOSE, PO 31.12.2021 PA TUDI SAME VREDNOSTNE PAPIRJE.

Od 01.09.2019 do 31.12.2021 bodo upravičenci še lahko zahtevali, da prevzamejo vrednostne papirje, ki so bili nekoč vpisani na registrskih računih, na račune pri sistemskih članih. Vendar pa bodo upravičenci morali sprejeti vrednostne papirje v stanju, v katerem bodo (brez nadaljnjih donosov ali drugih izplačil), svoj podpis na zahtevi za prevzem vrednostnih papirjev pa bodo morali (notarsko ali upravno) overiti. Glede podrobnosti prenosa bodo veljali pogoji, določeni v vsakokrat veljavnih Pravilih poslovanja in vsakokrat veljavnem Ceniku KDD.

 

Za ogled prispevka na RTV Slovenija 1 iz oddaje Prvi dnevnik, z dne 27.08.2019 kliknite na sliko ali tukaj.

POJASNILO KAPITALSKE DRUŽBE, D. D., V ZVEZI S SPREMEMBAMI ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH PAPIRJIH

Zaradi različnih objav v medijih, ki po našem razumevanju sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nematerializiranih papirjih (ZNVP-1B), ki je začel veljati 13. 7. 2019, niso dosledno pojasnile sprememb, ki jih zakon prinaša, v nadaljevanju podajamo svoje razumevanje zakonskih sprememb, v delu, ki se nanašajo na prenos opuščenih in preostalih nematerializiranih vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov.

Novi 48.a člen Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih  omogoča vsem imetnikom nematerializiranih vrednostnih papirjev, da nematerializirane vrednostne papirje, ki so ostali vpisani na ukinjenih registrskih računih, do 31. 8. 2019 prenesejo na trgovalne račune (pri borzno posredniških družbah ali bankah).

Po tem datumu se bodo vsi nematerializirani vrednostni papirji, ki bodo ostali vpisani na ukinjenih registrskih računih, prenesli v dobro skupnega namenskega računa za prenos na Kapitalsko družbo, d. d., ki ga vodi Centralna depotna družba (v nadaljevanju: KDD). Imetnica tega računa ni Kapitalska družba, d. d., saj gre za neimetniški (pomožni) račun, zato s prenosom na ta račun Kapitalska družba, d. d., še ne bo postala imetnica teh delnic.

Imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki bodo preneseni na skupni namenski račun, ki ga vodi KDD, bodo lahko do 31. 12. 2021 pri KDD zahtevali (podpis na zahtevi bo moral biti notarsko ali upravno overjen), da se nematerializirani vrednostni papirji oz. nematerializirani vrednostni papirji, ki so slednje nadomestili, prenesejo na njihov trgovalni račun (pri borzno posredniški družbi ali banki). Za obdobje od njihovega prenosa na skupni namenski račun, ki ga vodi KDD, do dneva vložitve zahteve za prenos ne bodo upravičeni do donosov ali drugih izplačil zanje.

Po 31. 12. 2021 bodo vsi nematerializirani vrednostni papirji, za katere ne bo vložena zahteva za prenos  s skupnega namenskega računa na račun pri članu KDD, preneseni na posebni račun Kapitalske družbe, d. d. Šele po tem obdobju bo Kapitalska družba, d. d., dejansko postala imetnica nematerializiranih vrednostnih papirjev in bo upravičena izvrševati določena upravičenja v zvezi s prenesenimi vrednostnimi papirji. Prenos imetništva vrednostnih papirjev na Kapitalsko družbo, d. d., po zaključku sodnega depozita je sicer predvideval že ZNVP-1A.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.